Kaj je namen faktorske analize?

Faktorska analiza je statistična tehnika zmanjševanja in analize podatkov, ki si prizadeva razložiti korelacije med več izidi kot rezultat ene ali več osnovnih razlag ali dejavnikov. Tehnika vključuje zmanjšanje podatkov, saj poskuša predstaviti nabor spremenljivk z manjšim številom.

Funkcija

Faktorska analiza poskuša odkriti nepojasnjene dejavnike, ki vplivajo na variacijo med več opazovanji. Ti dejavniki predstavljajo osnovne koncepte, ki jih ni mogoče ustrezno izmeriti z eno spremenljivko. Na primer, na različne ukrepe političnega odnosa lahko vpliva eden ali več osnovnih dejavnikov.

Pomembnost

Faktorska analiza je še posebej priljubljena pri anketnih raziskavah, v katerih so odgovori na vsako vprašanje rezultat. Ker je več vprašanj pogosto povezanih, lahko osnovni dejavniki vplivajo na odgovore.

Premisleki

Ker je namen faktorske analize odkriti osnovne dejavnike, ki pojasnjujejo korelacije med več izidi, je pomembno, da so proučene spremenljivke vsaj nekoliko povezane; sicer faktorska analiza ni ustrezna analitična tehnika.

instagram story viewer

Opozorilo

Faktorska analiza zahteva uporabo računalnika, običajno s statističnim programom, kot je SAS ali SPSS. Program za preglednice Excel ne more izvajati faktorske analize brez programa, ki širi svoje statistične zmožnosti.

Preprečevanje / rešitev

Program, ki Excelu omogoča bolj zapleteno statistično analizo, kot je faktorska analiza, je XLStat, ki ga je mogoče kupiti prek spleta.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer