Kako poenostaviti matrične operacije

Ukvarjanje z matričnimi operacijami je sprva lahko zastrašujoče zaradi običajnega občutka, da morate beležiti veliko število številk. Nekateri učenci poskušajo sestavljati in množiti matrice s surovo silo, pri čemer imajo vsa števila v glavi. Poenostavitev procesov pa ne samo, da olajša delovanje matrice, temveč tudi natančneje pri njihovem računanju.

Najprej pomnožite skalarje - osamljene številke pred matricami. Števila iščite sami, ne v matricah, ki sedijo ob matricah. Skalar je le številka, na primer tista, s katero ste se vajeni ukvarjati pri matematiki nižje stopnje. Ko vidite izraz 2x3, pomnožite dva skalarja, da dobite novega skalarja 6. V matrični algebri deluje skalar na enak način, vendar pomnoži celotno matriko - to je vsak element znotraj matrike. Na primer, če B predstavlja matriko, je 2B skalar, pomnožen z matrico. V tem primeru bi pomnožili vsak element v B s številom 2 in tako dobili novo matriko. Če je na primer prva vrstica matrike B [3, 4], bo nova vrstica [6, 8].

Z matriko, pomnoženo z matricami, napišite matrični problem. V problemu zamenjajte staro matrico z novo. Če je na primer težava AB + 2B, kjer sta A in B matriki, najprej naredite 2B in jo zamenjajte z novo matriko, v kateri so vsi elementi podvojeni. Problem zdaj postane AB + C, kjer je C nova matrica.

instagram story viewer

Množenje izvedite tako, da vrstice in stolpce »poravnate«. Pomnožite AB tako, da prvo vrstico A "poravnate" s prvim stolpcem B. Več po vrsticah in dodaj. Tako dobite prvi element nove matrike. Če je na primer prva vrstica A [5, 0] in prvi stolpec B [4, 1], bodo vrstice in stolpci, ki bodo postavljeni v vrsto, postavili 5 in 4 drug ob drugega ter 0 in 1 poleg vsakega drugo. Množenje nato postane bolj očitno: 5_4 = 20 in 0_1 = 0. Če jih seštejemo, dobimo 20, prvi element nove matrike.

Z matričnim problemom napišite matrični problem. V nalogi AB + C napišite AB kot D, kar je matrika, ki jo dobite po pomnožitvi A in B.

Dodajte ali odštejte matrike tako, da vsa števila posameznih matric daste v enačbe znotraj ene velike matrike. Težavo, na primer A + B, napišite kot eno matrico, ki vzame elemente iz A in elemente iz B ter jih postavi v veliko matriko. Z znaki plus ločite številke za seštevanje in znake minus za odštevanje. Če je na primer prva vrstica A [2, 1] in prva vrstica B [10, 4], postavite te številke v prvo vrstico nove, velike matrike kot [2 + 10, 1 + 4 ]. Seštevanje izvedite po prepisu matrike. Tako se lahko izognete manjšim napakam pri dodajanju ali odštevanju v glavi.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer