Kako pripraviti matriko v matematiki

Matematično polje se imenuje tudi matrika in je niz stolpcev in vrstic, ki predstavlja sistem enačb. Sistem enačb je vrsta, ki uporablja enake spremenljivke v vsaki enačbi. Na primer [3x + 2y = 19] in [2x + y = 11] tvorita sistem z dvema enačbama. Takšne enačbe lahko narišemo kot matriko, ki vsebuje koeficiente vsake spremenljivke.

Napišite sistem enačb: [2x + y + z = 18], [x + y + z = 15] in [3x - z + y = 7]. Vsako enačbo zapišite v ločeno vrstico in jih oštevilčite 1, 2 in 3.

Narišite kvadrat približno 4 x 4 palce in ga razdelite na štiri stolpce in tri vrstice. Vsak stolpec naj bo dovolj velik, da bo vseboval dvomestno številko, četrti stolpec pa ločite od ostalih s pikčasto črto in ne s polno črto.

Zapišite koeficiente x v prvo celico vsake vrstice. Prva vrstica mora ustrezati enačbi 1, druga enačbi 2 in tretja enačbi 3, zato so vrednosti za celice 2, 1 in 3. Naredite enako v drugi celici vsake vrstice za koeficiente y, nato v tretji vrstici za koeficiente z.

Matriko zaključite tako, da konstante zapišete v zadnjo celico vsake vrstice. V tem primeru so vrednosti desno od enačbe 18, 15 in 7. Če so na desni strani spremenljivke, z vsako enačbo uporabite osnovno algebro, tako da bodo spremenljivke levo od enačbe, konstante pa na desni.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer