Kako najti območje trikotnika iz njegovih vrhov

Za poiščite površino trikotnika kjer poznate koordinati x in y treh oglišč, boste morali uporabiti formulo koordinatne geometrije: area = absolutna vrednost Ax (By - Cy) + Bx (Cy - Ay) + Cx (Ay - By) deljeno z 2. Ax in Ay sta koordinati x in y za oglišče A. Enako velja za zapise x in y tock B in C.

Izpolnite številke za vsako ustrezno kombinacijo črk v formuli. Na primer, če so koordinate oglišč trikotnika A: (13,14), B: (16, 30) in C: (50, 10), kjer je prva številka je koordinata x, druga pa y, izpolnite svojo formulo takole: 13 (30-10) + 16 (10-14) + 50(14-30).

Odštejte številke v oklepaju. V tem primeru odštejemo 10 od 30 = 20, 14 od 10 = -4 in 30 od 14 = -16.

Rezultat pomnožite s številom levo od oklepajev. V tem primeru množenje 13 z 20 = 260, 16 z -4 = -64 in 50 z -16 = -800.

Odstranite negativni znak (-) s številke 302. Površina trikotnika je 302, najdena iz treh oglišč. Ker formula zahteva absolutno vrednost, preprosto odstranite negativni znak.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer