Ako vygenerovať škatuľkový graf, graf kmeňa a listu a graf Q-Q v štatistike SPSS alebo PASW

Krabicové grafy, grafy kmeňových listov a normálnych grafov Q-Q sú dôležité prieskumné nástroje, ktoré vám umožňujú vizualizovať distribúciu vašich údajov pri vykonávaní štatistickej analýzy. To je zásadné, pretože vám umožňuje získať predstavu o tvare distribúcie vašich údajov a hľadať odľahlé hodnoty, ktoré by mohli viesť k neplatnosti vašich štatistických testov. SPSS dokáže z vašich dát vygenerovať všetky tri tieto grafy rýchlo a ľahko.

Otvorte svoje údaje v SPSS. V ponuke Analyzovať vyberte možnosť Popisná štatistika a potom možnosť Preskúmať.

Vyberte premenné zo svojich údajov, ktoré chcete preskúmať, a kliknutím na šípku smerujúcu doľava presuňte každú z nich do poľa „Závislé osoby“ (jedna vpravo hore).

Kliknite na tlačidlo „OK“. SPSS vygeneruje rámcový graf, diagram stonky a listov a dva normálne grafy Q-Q (jeden zadržaný, druhý nie) vašich údajov. Uvidíte tiež tabuľku s popismi vrátane niekoľkých popisných štatistík, ktoré nie sú k dispozícii z bežného prehľadu. “ Popisné okno v ponuke, ako napríklad medzikvartilový rozsah, 5-percentný orezaný priemer a 95-percentný interval spoľahlivosti pre význam.

instagram story viewer

Tipy

  • Tabuľka extrémnych hodnôt vykresľuje najvyššie a najmenšie prípady pre každú premennú, takže môžete vizuálne skontrolujte ich, či sú ich hodnoty primerané alebo či by mohli vyplývať z merania chyba.

O autorovi

Tento článok bol napísaný profesionálnym autorom, redakčne upravený a overený prostredníctvom systému viacbodového auditu, aby sa zabezpečilo, že naši čitatelia dostanú len tie najlepšie informácie. Ak chcete poslať svoje otázky alebo nápady alebo sa jednoducho dozvedieť viac, navštívte našu stránku o nás: odkaz nižšie.

Fotoúvery

Hemera Technologies / Photos.com / Getty Images

Teachs.ru
  • Zdieľam
instagram viewer