Ako riešiť matematické problémy v mriežke 3X3

Matematickí učitelia priraďujú matematické pracovné listy s mriežkami, ktoré vyzerajú ako veľké štvorce so štvorcami, ktoré smerujú dole a rad čísel naprieč. Tam, kde sa stĺpec a riadok pretínajú, môžete vidieť matematický proces, napríklad „x“ pre násobenie alebo „+“ pre dodatok, ktorý študentovi dá vedieť, ako má spracovať čísla v stĺpci o čísla v číslach v riadok. Mriežka 3 x 3 bude mať v skutočnosti štyri stĺpce a štyri riadky, pretože tieňovaná oblasť s vytlačenými číslami (čísla, ktoré vynásobíte alebo sčítate) sa nemusí nevyhnutne počítať ako súčasť mriežky.

Pozrite sa na symbol v ľavom hornom rohu, kde sa pretínajú stĺpec a riadok. Napríklad ak by v ľavom hornom rohu bolo písmeno „x“, vynásobíte čísla v stĺpci číslami v riadku. Uvažujme o tomto príklade: stĺpec smerujúci nadol sa číta ako 1, 2, 3 a riadok idúci oproti sa číta ako 4, 5, 6. Pracujte s grafom zľava doprava, zhora nadol. Najprv by ste mali pracovať s horným radom, potom prejsť do druhého radu a skončiť s tretím riadkom.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Zdieľam
instagram viewer