Jak narysować parabolę?

Parabola to pojęcie matematyczne o przekroju stożkowym w kształcie litery U, który jest symetryczny w punkcie wierzchołka. Przecina również jeden punkt na każdej z osi x i y. Parabolę przedstawia wzór y - k = a (x - h)^2.

Napisz swoje równanie na papierze. W razie potrzeby przekształć równanie w formę paraboli. Zapamiętaj równanie: y - k = a (x - h)^2. Nasz przykład to y - 3 = - 1/6 (x + 6)^2, gdzie ^ oznacza wykładnik.

Znajdź wierzchołek paraboli. Wierzchołek jest dokładnie środkiem paraboli, kluczowym elementem. Używając wzoru na parabolę, y - k = a (x - h)^2, współrzędna x wierzchołka (pozioma) to „h”, a współrzędna y (pionowa) to „k”. Znajdź te dwie wartości w swoim rzeczywistym równaniu. Nasz przykład to h = - 6 i k = 3.

Znajdź punkt przecięcia z osią X, rozwiązując równanie na „x”. Ustaw „y” na „0” i znajdź „x”. Wyciągając pierwiastek kwadratowy z obu stron, pojedyncza liczba strona równania staje się zarówno pozytywna, jak i ujemna (+/-), co skutkuje dwoma oddzielnymi rozwiązaniami, jednym wykorzystującym dodatnie i drugim wykorzystującym negatywny.

instagram story viewer

Narysuj pusty wykres liniowy na papierze milimetrowym. Określ rozmiar i obszar wykresu. Parabola ciągnie się w nieskończoność, więc wykres jest tylko niewielką częścią w pobliżu wierzchołka, który jest górą lub dołem paraboli. Wykres należy narysować w pobliżu wierzchołka. Punkty przecięcia x i y wskazują rzeczywiste punkty, które pojawiają się na wykresie. Narysuj prostą poziomą linię i prostą pionową linię przecinającą i przechodzącą przez poziomą linię. Narysuj strzałkę na obu końcach obu linii, aby przedstawić nieskończoność. Zaznacz małe kreski na każdej linii w równych odstępach reprezentujących przyrosty liczbowe w pobliżu wielkości współrzędnych. Spraw, aby wykres był o kilka tików większy niż te współrzędne.

Narysuj parabolę na wykresie liniowym. Narysuj na wykresie punkty wierzchołkowe, przecięcia osi x i przecięcia z dużymi kropkami. Połącz kropki jedną ciągłą linią w kształcie litery U i kontynuuj linie do końca wykresu. Narysuj strzałkę na obu końcach linii paraboli, aby przedstawić nieskończoność.

Ostrzeżenia

  • Dokładnie sprawdź swoje obliczenia, nawet jeśli używasz kalkulatora.

o autorze

John Gugie jest niezależnym pisarzem od dekady. Jego prace są różnorodne, od artykułów wstępnych i naukowych po rozrywkę, humor i wiele innych. Posiada dyplom z finansów w Moravian College of Pennsylvania. Pisze dla kilku serwisów, w tym Associated Content, Helium i Examiner.

Kredyty fotograficzne

obraz tablicy kredowej: Brett Bouwer z Fotolia.com

Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer