Jak obliczyć średnicę koła?

Średnica okręgu to pomiar linii prostej biegnącej od jednego punktu na krawędzi okręgu, przez środek, do drugiego punktu na przeciwległej krawędzi okręgu. Możesz obliczyć średnicę za pomocą różnych metod, w zależności od pomiarów, które znasz. Aby to obliczyć, może być konieczne użycie wartości pi. Pi jest stałą matematyczną, która jest liczbą nieregularną, zwykle przedstawianą jako 3.141593.

Użyj linijki, aby zmierzyć średnicę koła. Jeśli próbujesz znaleźć średnicę rzeczywistego koła – w przeciwieństwie do teoretycznych w matematyce problemy — użyj linijki, aby zmierzyć jeden koniec koła do drugiego, upewniając się, że linijka trafia dokładnie w środek. Jeśli nie masz pewności, gdzie znajduje się centrum, możesz zrobić wszystko, aby przybliżyć kilka razy, a następnie uśrednić wyniki.

Pomnóż przez dwa, jeśli znasz promień. Promień to pomiar od dokładnego środka okręgu do linii zewnętrznej. Jest to dokładnie połowa średnicy, więc wystarczy ją podwoić, aby uzyskać pomiar promienia. Na przykład, jeśli promień wynosi 5 cm, średnica będzie wynosić 10 cm.

instagram story viewer

Podziel obwód przez pi, jeśli znasz obwód. To jest miara zewnętrznej części koła. Jeśli obwód wynosi 21,98 cm, średnica wynosi 9 cm.

Jeśli znasz pole, wyciągnij pierwiastek kwadratowy z czterokrotności pola podzielonego przez pi. Na przykład, jeśli powierzchnia wynosi 78,5 cm, najpierw pomnóż ją przez cztery, aby uzyskać 314 cm. Następnie podziel to przez pi, aby uzyskać 100, a następnie wyciągnij pierwiastek kwadratowy ze 100, co oznaczałoby, że średnica wynosi 10 cm.

Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer