Jak znaleźć całkowitą powierzchnię zamkniętego cylindra?

Uzyskanie pola o prostym dwuwymiarowym kształcie, takim jak okrąg lub prostokąt, wymaga zastosowania prostego wzoru, ale określenie całkowitej powierzchni trójwymiarowego obiektu takiego jak stożek czy zamknięty walec wymaga zastosowania wielokrotności formuły. Pole powierzchni walca składa się z dwóch okrągłych podstaw i prostokąta. Ta ostatnia reprezentuje powierzchnię boczną cylindra. Obliczenie całkowitej powierzchni wymaga obliczenia sumy powierzchni podstawy i powierzchni bocznych.

Oblicz pola bazowe, korzystając ze wzoru na pole koła: A = pi * r^2. Jeśli na przykład promień walca wynosi 5, pole jednej podstawy to pi * 5^2 lub 25pi, podczas gdy pole obu podstaw łącznie wynosi 2 * 25pi, czyli 50pi.

Pomnóż obwód podstawy przez wysokość cylindra, aby określić pole powierzchni bocznej. Gdybyś rozerwał cylinder i położył go płasko na stole, odkryłbyś obszar boczny jest po prostu prostokątem, którego długość jest obwodem podstawy, a szerokość cylindra wysokość. Biorąc pod uwagę promień 5, obwód wynosi 2 * pi * 5 lub 10pi. Mając wysokość 10, pomnóż 10pi przez 5, aby uzyskać powierzchnię boczną 50pi.

instagram story viewer

Dodaj obszary bazowe do powierzchni bocznej, aby znaleźć całkowitą powierzchnię. Biorąc pod uwagę przykład, dodaj 50pi do 50pi, aby uzyskać łączny obszar 100pi.

Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer