Jak podzielić okrąg na równe segmenty

Niezależnie od tego, czy chodzi o zajęcia z geometrii, czy o projekt rzemieślniczy, podczas dzielenia koła ważna jest precyzja. Niezbędne jest określenie dokładnego punktu środkowego okręgu przed przystąpieniem do jego podziału; ten punkt jest łatwy do poznania, jeśli zaczniesz od narysowania koła od podstaw za pomocą kompasu. Po podzieleniu koła na połowy, a następnie na ćwiartki, proces można powtórzyć, aby dalej dzielić okrąg na równe segmenty.

Za pomocą cyrkla narysuj okrąg na kartce papieru. Rozsuń nogi kompasu, aż odległość między nimi osiągnie połowę żądanej średnicy twojego okręgu. Umieść igłę kompasu w miejscu, które będzie środkiem okręgu. Opuść nogę ołówkiem i za pomocą kciuka i palca wskazującego obróć kompas tak, aby utworzył pełne koło, trzymając igłę na miejscu.

Za pomocą linijki narysuj prostą linię przez środek i dwa boki koła. Umieść linijkę tak, aby linia przechodziła przez środek okręgu. Przedłuż linię przez krawędzie okręgu. Na okręgu pojawią się teraz dwa równe segmenty.

instagram story viewer

Umieść igłę kompasu w punkcie „B”. Narysuj jeden łuk, który przechodzi przez dwie krawędzie okręgu. Bez zmiany rozmiaru kompasu powtórz tę czynność, umieszczając igłę w punkcie „C”. Spowoduje to utworzenie dwóch łuków w okręgu, które przecinają się w dwóch punktach.

Oznacz punkty przecięcia drugiej linii „D” i „E”. Aby dalej dzielić okrąg na równe odcinki, umieść igłę kompasu na jednym z zewnętrznych punktów przecięcia B, C, D lub E i utwórz łuk na zewnątrz okrąg. Przetnij ten łuk z innym łukiem narysowanym od następnego punktu na okręgu. Narysuj linię prostą od środka okręgu do miejsca przecięcia dwóch łuków. Kontynuuj, aż cały okrąg zostanie podzielony w ten sam sposób.

Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer