Hvordan beregne prosentandel feil

Feil som defekte instrumenter, premisser eller observasjoner kan oppstå av flere årsaker innen matematikk og naturfag. Å bestemme prosentandelen feil kan uttrykke hvor nøyaktige beregningene dine har vært. Du trenger å kjenne til to variabler: den estimerte eller forutsagte verdien og den kjente eller observerte verdien. Trekk førstnevnte fra sistnevnte, og del deretter resultatet med den kjente verdien og konverter tallet til en prosentandel. I denne formelen representerer Y1 den estimerte verdien og Y2, den kjente verdien: [(Y1-Y2) / Y2] x 100 prosent.

University of Iowa Department of Physics and Astronomy’s lab manual gir et historisk eksempel på prosentandel av feil: Ole Romers beregning av lysets hastighet. Romer estimerte lyshastigheten til 220 000 kilometer per sekund, selv om den faktiske konstanten er mye høyere, 299 800 kilometer per sekund. Ved å bruke formelen ovenfor kan du trekke Romers estimat fra den faktiske verdien for å få 79 800; å dele resultatet i den faktiske verdien gir resultatet .26618, som tilsvarer 26,618 prosent. Mer verdslige anvendelser av formelen kan forutsi høye temperaturer i en uke, og deretter sammenligne denne spådommen med de faktiske, observerte temperaturene. Samfunnsvitere og markedsførere kan også bruke formelen; for eksempel kan du forutsi at 5000 mennesker deltar på et offentlig arrangement, og deretter sammenligne det med 4550 personer som faktisk deltok. Prosentandelen feil i dette tilfellet ville være minus-9 prosent.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer