Hvordan tegne en Lognormal kurve

Den lognormale fordelingen brukes sannsynligvis for normalt å distribuere logaritmen til en tilfeldig variabel. Variabler som kan skrives som et produkt av flere uavhengige tilfeldige variabler, kan også distribueres på denne måten. Når du planlegger en lognormal distribusjon, er det et par viktige aspekter du ikke bør gå glipp av; det er en formel som vil være nyttig under denne prosessen. Plott for hånd på papir eller elektronisk ved hjelp av spesialprogramvare.

Sjekk om alle verdiene er positive. Hvis de ikke er det, kan ikke den lognormale distribusjonsplanleggingen gjøres.

Beregn den naturlige logaritmen for hver av verdiene i forrige trinn. Dette er et viktig skritt, siden definisjonen av lognormale kurver innebærer å tegne den logaritmiske funksjonen til tilfeldige variabler.

Beregn den empiriske kumulative sannsynligheten for hver verdi ved hjelp av formelen p (n) = (n - 0,5) / N. "N" er det totale antallet elementer, mens "n" brukes til å betegne gjeldende punktverdi.

Beregn den inverse feilfunksjonen for hvert element. Den inverse feilfunksjonen er definert som erf (x) = 2 / sqrt (π) * integral av e ^ x ^ 2 dt. I dette tilfellet vil "x" erstattes med 2p-1, for hver av "p" -verdiene beregnet ovenfor.

instagram story viewer

Plott punktene med koordinatene (z (pn), ln (xn)), der xn brukes til å betegne punktverdiene fra første trinn og z (pn) er utgangen fra trinn 5.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer