Fakta om funksjoner for algebra 1

Selv om studentene ofte synes funksjonsspørsmål er skremmende, er det ikke ulikt å løse en funksjon enkle ligninger (matematiske uttrykk i en variabelsett lik en konstant, for eksempel 2x + 5 = 15). Hovedforskjellen er at elevene må bestemme funksjonens domene og rekkevidde når de skal løse en funksjon, i stedet for å søke etter en enkelt løsning (f.eks. X = 5 i eksemplet ovenfor). For å jobbe vellykket med funksjoner i algebra, bør studentene vite noen grunnleggende fakta om dem.

Domene

Domenet til en funksjon er settet med inngangsverdier, eller x-verdier, for den funksjonen. Disse verdiene utgjør sammen den uavhengige variabelen.

Område

Området til en funksjon er settet med utdataverdier, eller y-verdier, funksjonen vil gi deg når hver verdi i domenet blir lagt inn i funksjonen. Disse utgjør sammen den avhengige variabelen.

Identifisere funksjoner

For å bestemme om en ligning er en funksjon, se på en rekke koordinatpunkter (x, y) eller grafen til ligningen. Hvis ligningen faktisk er en funksjon, vil hver av x-verdiene bare ha en y-verdi assosiert med den. Derfor er en ligning som produserer koordinatpunktene (1,2) og (1,3) ikke en funksjon.

instagram story viewer

Løse funksjoner

For å løse en funksjon for y-verdien på et gitt punkt, plugger du bare inn et tall eller x-verdi. Derfor, hvis du har ligningen f (x) = 2x + 1, og du vil vite hva verdien av denne funksjonen er ved x = 3, plugger du inn 3 for å få f (3) = 2 (3) + 1, eller 7.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer