Hvordan bruke loggfunksjonen på en kalkulator

"Logg" -funksjonen på en graf- eller vitenskapelig kalkulator er en nøkkel som lar deg jobbe med logaritmer. Logaritmer er måter å finne ut hvilke eksponenter du trenger for å multiplisere til et bestemt tall. For eksempel vil bruk av "Logg" -funksjonen på tallet 10 avsløre at du må multiplisere basenummeret på 10 med seg selv en gang for å være lik tallet 10. Loggfunksjonen på alle kalkulatorene fungerer i hovedsak på samme måte.

Skriv inn tallet du jobber med i grafen eller den vitenskapelige kalkulatoren. Skriv for eksempel "1000".

Trykk på "Logg" -knappen på kalkulatoren. Nummeret du ser umiddelbart er eksponenten for det opprinnelige nummeret du skrev inn. Forutsatt at basenummeret er 10 (som det alltid vil være på en graf eller vitenskapelig kalkulator), må du multiplisere 10 med seg selv antall ganger du ser på skjermen for å nå det opprinnelige nummeret.

Sjekk arbeidet ditt. Hvis du skriver inn "1000" i kalkulatoren og trykker på "Logg", vil tallet "3" vises på skjermen. Dette betyr at du må multiplisere ditt basenummer på 10 tre ganger for å nå "1000". For å sjekke arbeidet ditt, utfør matematisk langform: 10 x 10 x 10 = 1000, som var ditt opprinnelige nummer.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer