Hvordan konvertere kilometer til timer

Kilometer brukes som en avstandsenhet i de fleste land over hele verden, inkludert Europa, men unntatt USA. Konvertering av avstanden til tiden i timer er den vanligste oppgaven, siden den lar deg estimere reisetiden. Du må vite gjennomsnittshastigheten til bilen din for å gjøre den konverteringen.

Multipliser avstanden, hvis den er gitt i miles, med faktoren 1.609 for å konvertere til kilometer. For eksempel konverterer 86 miles til 86 x 1.609 eller 138.374 kilometer.

Konverter hastigheten fra miles i timen til kilometer i timen. Hvis hastigheten er gitt i miles i timen, multipliserer du med 1,609. Hvis hastigheten måles i meter per sekund (m / s), multipliser med 3,6. For eksempel tilsvarer hastigheten på 15 m / s 15 x 3,6 eller 54 km / t.

Del avstand (i km) med hastigheten (i km / t) for å beregne tiden (i timer). I vårt eksempel er tiden 138,374 km / 54 km / t = 2,562 timer.

Multipliser desimaldelen av antall timer med verdien 60 for å konvertere til minutter. I vårt eksempel er desimaldelen 0.562; 0,562 x 60 = 33,72 min. Etter avrunding til 34 minutter kan 2,562 timer uttrykkes som 2 timer og 34 minutter.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer