Hvordan løse 3-variable lineære ligninger på en TI-84

Å løse et system med lineære ligninger kan gjøres for hånd, men det er en oppgave som er tidkrevende og feilutsatt. TI-84-grafkalkulatoren er i stand til den samme oppgaven, hvis den er beskrevet som en matriseligning. Du vil sette opp dette ligningssystemet som en matrise A, multiplisert med en vektor av de ukjente, likestilt med en vektor B med konstanter. Da kan kalkulatoren invertere matrisen A og multiplisere A invers og B for å returnere de ukjente i ligningene.

Trykk på "2." -knappen og deretter på "x ^ -1" (x invers) -knappen for å åpne "Matrise" -dialogen. Trykk på høyre pil to ganger for å markere "Rediger", trykk "Enter" og velg deretter matrise A. Trykk på "3", "Enter", "3" og "Enter" for å gjøre A til en 3x3 matrise. Fyll den første raden med koeffisientene til den første, andre og tredje ukjente fra den første ligningen. Fyll andre rad med koeffisientene til den første, andre og tredje ukjente fra den andre ligningen, og også for den siste ligningen. For eksempel, hvis den første ligningen din er "2a + 3b - 5c = 1," skriver du inn "2", "3" og "-5" som første rad.

instagram story viewer

Trykk på "2nd" og deretter "Mode" for å avslutte denne dialogen. Opprett nå B-matrisen ved å trykke "2nd" og "x ^ -1" (x invers) for å åpne Matrix-dialogen som du gjorde i trinn 1. Gå inn i "Rediger" -dialogen og velg matrise "B", og skriv inn "3" og "1" som matrisedimensjoner. Sett konstantene fra første, andre og tredje ligning i første, andre og tredje rad. For eksempel, hvis din første ligning er "2a + 3b - 5c = 1," sett "1" i første rad i denne matrisen. Trykk på "2nd" og "Mode" for å avslutte.

Trykk på "2nd" og "x ^ -1" (x inverse) for å åpne Matrix-dialogen. Denne gangen velger du ikke "Rediger" -menyen, men trykk "1" for å velge matrise A. Skjermen din skal nå lese "[A]." Trykk nå på "x ^ -1" (x invers) -knappen for å invertere matrisen A. Trykk deretter på "2nd", "x ^ -1" og "2" for å velge matrise B. Skjermen din skal nå lese "[A] ^ - 1 [B]." Trykk enter." Den resulterende matrisen holder verdiene til de ukjente for ligningene dine.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer