Hvordan finne nuller med lineære funksjoner

Nullet til en lineær funksjon i algebra er verdien av den uavhengige variabelen (x) når verdien til den avhengige variabelen (y) er null. Lineære funksjoner som er horisontale har ikke null fordi de aldri krysser x-aksen. Algebraisk har disse funksjonene formen y = c, hvor c er en konstant. Alle andre lineære funksjoner har en null.

Bestem hvilken variabel i funksjonen som er den avhengige variabelen. Hvis variablene dine er x og y, er y den avhengige variabelen. Hvis variablene dine er andre bokstaver enn x og y, vil den avhengige variabelen være variabelen som er tegnet på en vertikal akse (som y).

Erstatt null for den avhengige variabelen i ligningen til funksjonen din. Ikke bekymre deg for formen på ligningen (standard, skråning, punkt-skråning); det spiller ingen rolle. Etter erstatning blir verdien av begrepet, inkludert den avhengige variabelen, null og faller ut av ligningen. For eksempel, hvis ligningen din er 3x + 11y = 6, vil du erstatte null for y, begrepet 11y vil falle ut av ligningen og ligningen vil bli 3x = 6.

instagram story viewer

Løs ligningen til funksjonen din for den gjenværende (uavhengige) variabelen. Løsningen er null for funksjonen, noe som betyr at den forteller hvor grafen til funksjonen krysser x-aksen. For eksempel, hvis ligningen din er 3x = 6 etter substitusjon, vil du dele begge sider av ligningen med 3, og ligningen din vil bli x = 2. To er likningenes null, og punktet (2, 0) vil være der funksjonen din krysser x-aksen.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer