Hvordan lage lineære ligninger i matematikk

En enkelt variabel lineær ligning er en ligning med en variabel og uten kvadratrøtter eller krefter. Lineære ligninger kan ha addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjonsfunksjoner. Å løse en ligning betyr å finne en verdi for variabelen, som du gjør ved å få variabelen av seg selv på den ene siden av ligningen. Å lære å løse en lineær ligning vil gi deg en grunnleggende forståelse av algebra, slik at du senere kan håndtere mer komplekse ligninger.

Identifiser variabelen, konstanten og funksjonene som brukes på venstre side av ligningen. Variabelen i en lineær ligning er en bokstav som representerer et ukjent tall, og konstanter er tallene i ligningen. For eksempel, i ligningen 2x + 6 = 8, er variabelen x, konstantene 2 og 6, og funksjonene som brukes er multiplikasjon og addisjon. Når et tall multipliserer en variabel, kalles det en koeffisient. I dette tilfellet er koeffisienten 2.

Angre funksjonene som brukes på konstanten, ved å bruke den motsatte funksjonen i lik verdi til konstantene. Så hvis ligningen bruker addisjon, bruker du subtraksjon; bruker den multiplikasjon, bruker du divisjon. Hvis flere funksjoner brukes, må du angre dem i riktig rekkefølge. Angre tillegg eller subtraksjon, deretter multiplikasjon eller deling. Ved å bruke eksempelligningen vil du trekke 6 fra begge sider for å få ligningen 2x = 2. Nå deler du både 2x og 2 med 2 for å få x = 1.

instagram story viewer

Sjekk svaret ved å erstatte svaret med variabelen. Hvis ligningen stemmer med det erstatningssvaret ditt, vet du at du har riktig verdi for variabelen. I eksemplet fant du at x = 1, så du ville erstatte x med 1 for å få 2 (1) + 6 = 8.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer