Hva betyr YX på en kalkulator?

Vitenskapelige kalkulatorer har XY-knapper for å tillate funksjoner som involverer krefter og eksponenter. XY-knappen lar brukeren multiplisere et tall med en valgt effekt.

Bruke XY-knappen

Skriv først inn et tall på kalkulatoren, trykk deretter på XY-knappen, og skriv deretter inn ønsket effekt. Kalkulatoren vil gi resultatet av tallet og kraften.

Krefter, eksponenter og baser

Tallet du skriver inn først, før du klikker på XY-tasten, er basenummeret. Den multipliseres med eksponenten, eller tallet som er valgt etter å ha klikket på XY-tasten. Prosessen med å beregne basetall av eksponenter er kjent som "heve til makten." I disse beregningene kalles eksponenten "kraften".

Beregner krefter

I matematikk er eksponenten stenografi for gjentatt multiplikasjon av basen av seg selv. I XY-beregninger representerer basen tallet og eksponenten antall ganger tallet vil bli multiplisert med seg selv. For eksempel: Hvis 4 er basenummeret og eksponenten er 3, vil anledningen være 4 x 4 x 4 eller 64, ligningen kan også forstås som 4 til kraften 3, også 64.

instagram story viewer

Hvorfor X og Y?

Symbolene XY representerer den vanlige formen for å skrive spørsmål som har å gjøre med å beregne kraften. For eksempel betyr "2²" grunntallet eller X er to og Y eller eksponenten er også 2. I matematikk er ukjente variabler representert med bokstaver som begynner med x, y og z. Kalkulatoren ber brukeren legge inn X og Y i en ligning om krefter.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer