Hvordan beregne en bjellekurve

En bjellekurve gir en person som studerer et faktum et eksempel på en normal fordeling av observasjoner. Kurven kalles også Gauss-kurven etter den tyske matematikeren Carl Friedrich Gauss, som oppdaget mange av kurvens egenskaper. En grafisk kurve tilnærmer rekkevidden og teller for mange faktiske observasjoner av fakta som finnes i naturen og i det sivile samfunn, som vekt og pedagogisk ytelse.

Velg det faktum du vil ha en normal sannsynlighetsfordeling for. Tenk på hvordan eksemplet med normale hendelser vil hjelpe deg med å komme til en konklusjon. Løs de avgjørende spørsmålene om ditt faktum. Er en normal vektfordeling nyttig for å studere vektene i en medisinsk pasientpopulasjon? Eller er befolkningen for uvanlig eller unormal for å bruke en normal kurve?

Lag et datasett for observasjonene du planlegger å kartlegge. For hvert emne, ta ned fakta som en numerisk verdi. Tildel hvert emne et tall og merk observasjonen \ "x underemnets nummer. \" Ordne \ "x \" verdiene fra laveste til høyeste. Tildel hvert emne et annet nummer, observasjonsverdien ordrenummer, og merk disse observasjonene \ "x underordrenummer. \"

instagram story viewer

Tilordne tallområdet for de numeriske verdiene, ved å bruke den laveste observasjonen til den høyeste observasjonen.

Bruk bjellekurveformelen til å beregne y-akseverdien for hver x-akseverdi. Bellkurveformelen er y = (e ^ (? - x? ^ 2/2)) /? 2?. Y er antall observasjoner for en x-verdi. X er en observert verdi. Bruk x underordrenummer for beregningsrekkefølgen og listeordren. Lag en tabell med x-verdier og tilsvarende y-verdier.

Graf klokkekurven for ditt faktum. Bruk grafpapir til å ordne en graf med en x-akse og en y-akse. Tegn akseområdet for å begynne med din laveste verdi og slutt på din høyeste verdi. Begynn y-aksen på 0, uten observasjoner, og avslutt med det største antallet potensielle observasjoner for en hvilken som helst x-verdi. De største potensielle observasjonene er det høyeste tallet du tror du kan finne for ditt faktum; for eksempel det høyeste antallet mannlige pasienter med en vekt på 180 pund.

Når du vil sammenligne dine observerte fakta med en normalfordeling, kan du se en graf over observasjonene og den normale kurven du tegnet. Sammenlign hvordan de faktiske observasjonene faller i områdene innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittet. Når du har et godt datasett for en normal befolkning, faller 90 prosent av observasjonene dine innenfor 1,65 standardavvik, til venstre og høyre for normalkurven. Forskjeller fra normalkurven forteller at befolkningen er over gjennomsnittet, når gjennomsnittet for de faktiske observasjonene er til høyre eller under gjennomsnittet, når det observerte gjennomsnittet er til venstre.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer