Hvordan forenkle matriseoperasjoner

Å takle matriseoperasjoner kan være skremmende i begynnelsen på grunn av den vanlige følelsen av at du må holde rede på et stort antall tall. Noen studenter prøver å legge til og multiplisere matriser med grov kraft, og holde alle tallene i hodet. Imidlertid kan forenkling av prosessene ikke bare gjøre matriseoperasjoner lettere, men også gjøre deg mer nøyaktig i beregning av dem.

Multipliser skalarer - de eneste tallene foran matrisene - først. Se etter tall alene, ikke i matriser selv, sitt ved siden av matriser. En skalar er bare et tall, for eksempel de du er vant til å håndtere i lavere nivå matematikk. Når du ser uttrykket 2x3, multipliserer du to skalarer for å få en ny skalar 6. I matrisealgebra fungerer en skalar på samme måte, men multipliserer en hel matrise - det vil si hvert element i matrisen. For eksempel, hvis B representerer en matrise, er 2B en skalar ganger en matrise. I dette tilfellet vil du multiplisere hvert element i B med tallet 2, og gi deg en ny matrise. For eksempel, hvis den første raden i matrise B er [3, 4], vil den nye raden være [6, 8].

instagram story viewer

Skriv om matriseproblemet med skalar-multipliserte matriser. Bytt ut den gamle matrisen med den nye i problemet. For eksempel, hvis problemet ditt er AB + 2B, der A og B er matriser, gjør du 2B først og erstatter den med den nye matrisen, der alle elementene er doblet. Problemet blir nå AB + C, der C er den nye matrisen.

Utfør multiplikasjon ved å "stille opp" rader og kolonner. Multipliser AB ved å ta den første raden i A og "linjere den" med den første kolonnen i B. Flere på tvers av linjene og legg til. Dette gir deg det første elementet i den nye matrisen. For eksempel, hvis den første raden i A er [5, 0] og den første kolonnen i B er [4, 1], vil raden og kolonnen sette 5 og 4 ved siden av hverandre og 0 og 1 ved siden av hver annen. Multiplikasjonen blir da mer åpenbar: 5_4 = 20 og 0_1 = 0. Å legge disse sammen gir 20, det første elementet i den nye matrisen.

Skriv om matriseproblemet med multipliserte matriser. I problemet AB + C, skriv om AB som D, som er matrisen du får etter å ha multiplisert A og B.

Legg til eller trekk fra matriser ved å plassere alle antall individuelle matriser i ligninger innen en stor matrise. Skriv om problemet, for eksempel A + B som en enkelt matrise som tar elementene fra A og elementene fra B, og plasserer dem i en stor matrise. Bruk pluss tegn for å skille tallene for addisjon og minustegn for subtraksjon. Hvis for eksempel den første raden i A er [2, 1] og den første raden i B er [10, 4], plasserer du disse tallene i den første raden i den nye, store matrisen som [2 + 10, 1 + 4 ]. Utfør tillegget etter at du har skrevet om matrisen. Dette kan hjelpe deg med å unngå å gjøre små feil når du legger til eller trekker fra deg i hodet.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer