Hva er et positivt heltall og hva er et negativt heltall?

Heltall er hele tall som brukes i telling, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Ideen om heltall oppsto først i det gamle Babylon og Egypt. En talllinje inneholder både positive og negative heltall med positive heltall representert av tall til høyre for null og negative heltall representert av tallene til venstre for null. Å visualisere en tallinje hjelper når du utfører matematiske beregninger med heltall.

Positive heltal

Null er et heltall som betegner fravær av noe. De positive heltallene trekkes til høyre for tallet null på tallinjen og stiger opp i rekkefølge for eksempel 1, 2, 3, 4 og 5. Mellomrommet mellom hvert heltall på en tallinje er likt, så utsagn om størrelse er relevante, for eksempel er 2 dobbelt så stor som 1, 10 er dobbelt så stor som 5 og 100 er dobbelt så stor som 50.

Negative helheter

Hvert positive heltall på en tallinje har et negativt par, for eksempel er 2 paret med (-2), 5 med (-5) og 50 med (-50). Par representerer en lik avstand fra null på en tallinje, for eksempel er 50 50 enheter til høyre for null mens (-50) er 50 enheter til venstre for null. Mellomrom mellom negative heltall er også like, så (-10) er dobbelt så stort som (-5).

instagram story viewer

Legge til heltall

Det er flere regler å huske når du legger til heltall. Når du legger til to positive heltall, flytt til høyre på tallinjen. For eksempel i 5 + 3 = 8 begynner du på tallet 5 og flytter 3 mellomrom mot høyre og slutter på tallet 8. Når du legger til et negativt heltall til et positivt heltall, flytt til venstre på tallinjen. For eksempel i 3 + (-5) = (-2) begynner du på tallet 3 og flytter fem mellomrom mot venstre og slutter på (-2). Når du legger til et positivt heltall til et negativt heltall, flytter du til høyre på tallinjen. For eksempel i (-3) + 5 = 2. Start ved (-3) og flytt fem mellomrom til høyre, og slutt på 2. Når du legger til to negative heltall, flytt til venstre på tallinjen. For eksempel i (-3) + (-2) = (-5) start ved (-3) og flytt to mellomrom mot venstre på tallinjen, og slutter ved (-5).

Trekke heltall

Det er flere regler å huske når du trekker heltall. Når du trekker fra to positive heltall, flytt til venstre på tallinjen. For eksempel i 5 - 3 = 2 begynner med fem og flytter tre mellomrom mot venstre, og slutter med 2. Når du trekker et negativt heltall fra et positivt heltall, flytter du til høyre på en tallinje. For eksempel i 5 - (-3) = 8, start på 5 og flytt tre mellomrom mot høyre, og slutter ved 8. Å trekke fra et negativt er det samme som å rette en feil - Hvis du balanserte din sjekkhefte og du hadde $ 8 i den, men ved et uhell tok $ 3 ut, ville du feilaktig si at du hadde $ 5 inn banken. Når du innser feilen din, setter du (- $ 3) tilbake i banken, og innser at du faktisk har $ 8. Når du trekker et positivt heltall fra et negativt heltall, flytt til venstre på tallinjen. For eksempel i (-5) - 3 = (-8) begynner med (-5) og flytt tre mellomrom mot venstre, og slutter ved (-8). Dette er som å skylde noen $ 5 og påløpe en annen avdeling på $ 3 - du skylder nå $ 8. Når du trekker fra to negative heltall, flytter du til høyre på tallinjen. For eksempel i (-5) - (-2) = (-3) begynner med (-5) og flytt to mellomrom mot høyre på tallinjen, og slutter ved (-3). Tenk på dette som å skylde noen $ 5 og deretter betale $ 2 av gjelden din - du skylder nå bare $ 3.

Multipliserende helheter

Multiplikasjon er bare en kortform for tillegg. For eksempel betyr 2 x 3 virkelig å legge til nummer to sammen tre ganger så 2 + 2 + 2 = 6 og 2 x 3 = 6. Det er best å huske multiplikasjonstabeller for å spare tid. Det er fire grunnleggende regler å huske. Å multiplisere to positive heltall resulterer i et positivt heltall. Å multiplisere et positivt heltall med et negativt heltall resulterer i et negativt heltall. Å multiplisere et negativt heltall med et positivt heltall resulterer i et negativt heltall. Å multiplisere to negative heltall sammen resulterer i et positivt heltall.

Dividing Integers

Alle heltall, enten positive eller negative, kan deles. Å dele er å se hvor mange ganger et heltall vil gå i et annet jevnt og hva som er igjen. Nummer 6 delt på 3 stiller virkelig spørsmålet: "Hvor mange ganger går 3 til 6?" Fordi 3 + 3 = 6, sier matematikere at 3 går inn i 6 to ganger. De fire grunnleggende reglene som skal huskes for deling er identiske med multiplikasjonsregler. Å dele to positive heltall resulterer i et positivt heltall. Å dele et positivt heltall med et negativt heltall resulterer i et negativt heltall. Å dele et negativt heltall med et positivt heltall resulterer i et negativt heltall. Å dele et negativt heltall med et negativt heltall resulterer i et positivt heltall.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer