Hvordan finne sum eller forskjell på matematiske problemer

Matematiske problemer er forskjellige og kan variere i kompleksitet, fra enkel regning til de øvre kalkulasjonsnivåene. Å forstå hvordan man beregner summen eller forskjellen på tall er grunnlaget for mange problemer på høyere nivå og en viktig ferdighet i seg selv. Når disse tallene legges sammen (representert med "+" -tegnet), blir det resulterende svaret kalt "summen". Når et tall blir trukket fra et annet tall (representert med "-" tegnet), er resultatet kjent som "forskjell."

Følg rekkefølgen for operasjoner og begynn med å fullføre matematikk i parentes. Hvis matematikkproblemet for eksempel er 2 + 2 (4-1), trekker du først 1 fra 4. Bruk en kalkulator eller gjør beregningene i hodet eller på papiret.

Legg til og trekk de resterende tallene i matematikkproblemet. Summen vil være resultatet av å legge til tall, mens forskjellen vil være resultatet av å trekke dem fra. For eksempel, i matematikkoppgaven 4 + 3 - 5, vil summen av 4 og 3 være 7, og forskjellen mellom 7 og 5 vil være 2. I dette eksemplet er 2 det endelige svaret på matteproblemet.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer