Hvordan lage matriser på en TI-89

De grunnleggende funksjonene til TI-89 er tydelige, fordi du kan se dem direkte på arrangementet av knapper på selve kalkulatoren. Det som kanskje ikke er klart, er at TI-89 også har sterke matrisefunksjoner. Å legge inn matriser på TI-89 er ikke en spesielt vanskelig affære, fordi TI-89 tilbyr en applikasjon som ligner på et regnearkprogram, slik at du kan legge inn matriser i et visuelt måte.

Lag en ny matrise. Trykk “3.” Denne handlingen vil hente opp en meny med tittelen "ny". I denne menyen er det tre bokser du må fylle ut. For "variabel" velger du hvilken bokstav du vil at tallene i matrisen skal representere. For "raddimensjon" angir du antall ønskede rader for matrisen din. For "kolldimensjon", skriv inn antallet ønskede kolonner for matrisen. For eksempel hvis du vil ha en matrise som representerer verdier for variabelen “x” og er 2 av 4 (sammensatt av 2 rader og 4 kolonner), skriv "x", "2" og "4" for "variabel", "raddimensjon" og "kolldimensjon" henholdsvis.

Skriv inn dataene for matrisen. Trykk "enter" for å gå til regnearklignende dataredigerer. En tom matrise med ønskede rader og kolonner vil vente. Bruk piltastene til å flytte mellom celler, og bruk talltastene til å angi verdier for disse cellene. Når du er ferdig, trykk “enter” for å fullføre og vise matrisen.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer