Hvordan finne et oksidasjonsnummer

Oksidasjonsnummeret er en verdi tildelt atomene i en kjemisk reaksjon for å bestemme hvilke atomer i en reaksjon som har blitt oksidert og redusert. Når et atom øker oksidasjonsnummeret, sies det å ha blitt oksidert. Reduksjon indikeres av en reduksjon i oksidasjonsnummeret til et atom. Reduksjon og oksidasjon er alltid sammenkoblet slik at et redusert atom alltid ledsages av et oksidert atom. Oksidasjonsreduksjonsreaksjoner kalles ofte redoksreaksjoner.

Skriv formelen for reaksjonen. Hvert stoff i reaksjonen vil ha et oksidasjonsnummer som er lik stoffets ladning. Atomer i grunnform har et oksidasjonsnummer på null. For eksempel er oksidasjonstallet for et svovelatom i elementær tilstand null. Summen av oksidasjonstallene for natriumklorid (NaCl) er også null.

Finn oksidasjonsnummeret for hvert atom i den kjemiske formelen for både reaktantene og produktene i den kjemiske reaksjonen. Monoatomiske ioner tildeles et oksidasjonsnummer som tilsvarer ladningene. For eksempel, siden natrium i natriumklorid er Na + (+ 1 ladning), tildeles det et +1 oksidasjonsnummer mens klorionet er Cl- (-1 ladning) og tildeles et -1 oksidasjonsnummer. Hydrogenatomer i forbindelsene tildeles et +1 oksidasjonsnummer bortsett fra metallhydrider der oksidasjonsnummeret er -1. Oksygenatomer tildeles et -2-oksidasjonsnummer unntatt når de er bundet med fluor, i hvilket tilfelle de tildeles +2 eller, i tilfelle peroksider, hvor oksygenatomene tildeles en -1-verdi.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer