Kjemiske faresymboler og deres betydning

I USA er det to hovedorganisasjoner bak de kjemiske advarselssymbolene sett på farlige stoffer: Occupational Safety and Health Administration (OSHA) og non-profit National Fire Protection Agency (NFPA). OSHA bruker en rekke symboler for å formidle arten av en kjemisk fare. NFPA bruker en flerfarget diamantdesign for å oppnå et lignende mål.

Fra en flamme til et utropstegn, er OSHAs ordløse piktogrammer ment å formidle naturen til trusselen fra et bestemt kjemikalie. Hvert piktogram består av et svart symbol på en hvit bakgrunn med en rød diamantkant. For eksempel betyr flammesymbolet at kjemikaliet kan være brannfarlig, selvoppvarmende, selvreaktivt, et organisk peroksid eller at det kan antennes ved eksponering for luft. Et utropstegn betyr at kjemikaliet kan være irriterende, hudsensibiliserende, giftig, narkotisk eller farlig for ozonlaget.

NFPA bruker bare ett symbol - en firesidig diamant jevnt fordelt i fire mindre, fargede diamanter som hver inneholder et tall eller symbol. Den øverste røde diamanten inneholder vanligvis et tall fra 0 til 4, som representerer en skala for brennbarhet av et kjemikalie. Den venstre blå diamanten inneholder en lignende skala for toksisitet. Den høyre gule diamanten inneholder en skala for reaktivitet. Til slutt er den nederste hvite diamanten et rom igjen for indikatorer for "spesiell fare", som en som angir at kjemikaliet er et sterkt oksidasjonsmiddel eller vannreaktivt.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer