Hva er vertices i matematikk?

ENtoppunkt er et matematisk ord for et hjørne. De fleste geometriske former, enten de er to eller tredimensjonale, har hjørner. For eksempel har en firkant fire hjørner, som er de fire hjørnene. Et toppunkt kan også referere til et punkt i en vinkel eller i en grafisk fremstilling av en ligning.

TL; DR (for lang; Leste ikke)

I matematikk og geometri, a toppunkt - flertallet i toppunktet er hjørner - er et punkt der to rette linjer eller kanter krysser hverandre.

Vertices of Line Segments and Angles

I geometri, hvis to linjesegmenter krysser hverandre, punktet der de to linjene møtes kalles toppunkt. Dette er sant, uansett om linjene krysser eller møtes i et hjørne. På grunn av dette, vinkler har også hjørner. En vinkel måler forholdet mellom to linjesegmenter, som kalles stråler og som møtes på et bestemt punkt. Basert på definisjonen ovenfor kan du se at dette punktet også er et toppunkt.

Vertices of Two-Dimensional Shapes

En todimensjonal form, for eksempel en trekant, består av to deler - kanter og hjørner.

instagram story viewer
De kanter er linjene som utgjør formens grense. Hvert punkt der to rette kanter krysser hverandre er et toppunkt. En trekant har tre kanter - de tre sidene. Den har også tre hjørner, som hvert hjørne er der to kanter møtes.

Du kan også se fra denne definisjonen at noen todimensjonale former har ingen hjørner. For eksempel er sirkler og ovaler laget av en enkelt kant uten hjørner. Siden det ikke er noen separate kanter som krysser hverandre, har disse figurene ingen hjørner. En halvsirkel har heller ingen hjørner, fordi skjæringspunktene på halvsirkelen er mellom en buet linje og en rett linje, i stedet for to rette linjer.

Vertices of Three-Dimensional Shapes

Vertices brukes også til å beskrive punkter i tredimensjonale objekter. Tredimensjonale objekter er sammensatt av tre forskjellige deler. Ta en kube: hver av de flate sidene kalles a ansikt. Hver linje der to ansikter møtes kalles en kant. Hvert punkt der to eller flere kanter møtes er et toppunkt. En terning har seks firkantede ansikter, tolv rette kanter og åtte hjørner der tre kanter møtes. Med andre ord, hvert av kubens hjørner er et toppunkt. Som med todimensjonale objekter, har noen tredimensjonale objekter - som kuler - ingen hjørner fordi de ikke har kryssende kanter.

Vertex of a Parabola

Vertices brukes også i algebra. EN parabel er en graf av en ligning som ser ut som en gigantisk bokstav "U." Ligningene som produserer paraboler kalles kvadratiske ligninger, og er variasjoner på formelen:

y = ax ^ 2 + bx + c

En parabel har ett toppunkt - enten nederst på "U", hvis parabolen åpner seg oppover - eller på toppunktet til "U", hvis parabolen åpner seg nedover, som en opp ned "U". For eksempel bunnpunktet i grafen til ligning y = x2 ligger på punktet (0,0). Grafen stiger på hver side av dette punktet. Så (0,0) er toppunktet for grafen til y = x2.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer