Hva er en skjæreplanlinje?

Ingeniører bruker kutte planlinjer på planene de tegner for å skille hva som er inni en gjenstand og hva som ligger utenfor den. Skjæreplanlinjen halverer gjenstanden og gir en oversikt over de indre funksjonene. Skjæring av flylinjer og interiørfunksjonene til objektet de halverer, er aldri i samme farge som resten av planen.

Ingeniører kan manuelt tegne kutte planlinjer på designet ved å bruke papir, blyant eller penn, en linjal med rett kant eller T-firkanter. I dag gjøres de fleste skjærende flylinjer elektronisk, med ingeniører som bruker datamaskinstøttet design for å lage dem.

Skjæreplanlinjer er tykke linjer som går gjennom midten av objektet som interiøret ønsker å gi et indre syn på. To vinkelrette linjer med piler som viser i hvilken retning det indre av objektet skal sees, er tegnet på slutten av linjen.

Innen ingeniørfag er to former for skjæring av flylinjer godkjent for bruk på planer. En serie med jevnt fordelte bindestreker med piler i enden består av den første godkjente skjemaet. I den andre formen veksles par med lange bindestreker med korte bindestreker for å danne en skjæreplanlinje.

instagram story viewer

På ingeniørplaner som har mange linjer, kan kutteplanlinjer endres ved å fjerne bindestrekene i hver ende.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer