Hvordan tegne en normalfordeling i Excel

En normalfordeling er en fordeling av en kontinuerlig variabel. Kontinuerlige variabler inkluderer høyde, vekt og inntekt, og alt som måles kontinuerlig. Normalfordelingen er den "klokkeformede" kurven; mange variabler fordeles omtrent normalt, inkludert mange fysiske egenskaper som høyde eller vekt, og også variabler som IQ. Du kan lage en graf for en normalfordeling i Excel.

Skriv inn kolonneoverskrifter. I celle A1 setter du "multiplikator"; i B1, sett "X"; i C1, sett "Mean"; i D1, sett "Standardavvik"; og i E1, sett "Normal".

Bestem deg for gjennomsnittet og standardavviket du vil ha for distribusjonen din. For eksempel har IQ et gjennomsnitt på 100 og et standardavvik på 15.

Angi gjennomsnitt og standardavvik. Sett gjennomsnittet i celle C2 og standardavviket i celle D2. Kopier disse til cellene C3 og D3.

Angi multiplikator. I celle A2 setter -4, i celle A3 setter = a2 + .1.

Angi normalfordelingen. I celle E2 setter = norm.dist (b2, c2, d2, FALSE). Kopier dette til celle E3.

Kopier den tredje raden til rad 4 til 82.

instagram story viewer

Fremhev kolonnene B og E.

Lag et diagram. Klikk på "Sett inn", "Scatter", "Scatter med glatte linjer." Dette vil opprette en normalfordelingsgraf.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer