Hvordan beregne kvadratfot med matematikk

Hvis du noen gang har målt lengden, bredden eller høyden på noe, har du målt i en enkelt dimensjon. Når du har kombinert to av disse dimensjonene, snakker du om et konsept som kalles område - eller hvor mye plass en form tar i todimensjonalt rom. Nøyaktig beregning av arealet av vilt uregelmessige former kan kreve avanserte matteknikker som kalkulus. Men for mer vanlige geometriske former som sirkler, rektangler og trekanter, kan du finne området med noen få enkle formler.

Advarsler

  • Før du begynner å beregne arealet, må du merke deg: Hver måling må gjøres i samme måleenhet. Så hvis du beregner arealet i kvadratfot, må alle involverte målinger angis i fot. Hvis du beregner arealet i kvadratcentimeter, må alle målene angis i inches og så videre.

Square Feet Formula for rektangler og firkanter

Hvis formen du vurderer er en firkant eller et rektangel, er det like enkelt å finne området som å multiplisere lengde ganger bredde. Når du er ferdig med føtter, kommer denne formelen godt med alt fra å måle området på plenen til å beregne hvor store rommene er i huset ditt.

instagram story viewer

Formel:

\ text {area} = \ text {length} × \ text {width}

Eksempel:Tenk deg at du er blitt bedt om å beregne arealet til et rektangulært rom som måler 10 fot og 11 fot. Når du kobler disse dimensjonene til formelen, har du:

10 \ text {ft} × 11 \ text {ft} = 110 \ text {ft} ^ 2

Tips

  • Hvis du beregner arealet til et rektangel, må du bruke denne formelen. Hvis du beregner arealet til et kvadrat, har du to valg: Bruk enten denne formelen, eller bruk din kunnskap om at alle fire sider av et kvadrat er like lange for å utvikle en enda enklere formel:

    Område med firkant = lengde2hvor lengden er lengden på en enkelt side av firkanten.

Beregning av kvadratfot av et parallellogram

Du trenger ikke å koble dimensjonene til et parallellogram til en kvadratmeter arealkalkulator; Du kan beregne området selv ved å multiplisere parallellogrammets basis ganger høyden.

Formel:

\ text {area} = \ text {base} × \ text {høyde}

Eksempel:Hva er arealet av et parallellogram med base 6 fot og høyde 2 fot? Å erstatte dataene i formelen gir deg:

6 \ text {ft} × 2 \ text {ft} = 12 \ text {ft} ^ 2

Finne området til en trekant

Det er også en kvadratmeter formel for trekanter, og det er bare ett trinn mer enn å finne området til et parallellogram.

Formel:

\ text {area} = \ frac {1} {2} \ text {base} × \ text {høyde}

Eksempel:Tenk deg at du står overfor en trekant som har en base på 3 fot og en høyde på 6 fot. Hva er området? Å bruke denne informasjonen på formelen gir deg:

\ frac {1} {2} × 3 \ tekst {ft} × 6 \ tekst {ft} = 9 \ tekst {ft} ^ 2

Beregning av areal av en sirkel

Hva om du står overfor en sirkel? Selv om du bare trenger en måling - kvadratets radius, vanligvis betegnet somr- det er fortsatt en formel du kan bruke til å finne sirkelens område.

Formel:

\ text {area} = πr ^ 2

Tips

  • Spesialnummeret pi, vanligvis skrevet med symbolet π, forkortes nesten alltid som 3.14.

Eksempel:Tenk deg at du er blitt bedt om å kutte en sirkel ut av papp med en radius på 2 fot. Hva blir arealet til den ferdige sirkelen? Bytt ut informasjonen i formelen din, og du har:

πr ^ 2 = π (2 \ tekst {ft}) ^ 2 = π (4 \ tekst {ft} ^ 2)

De fleste lærere vil at du skal erstatte den vanlige verdien av pi (3.14), som igjen gir deg:

3,14 × (4 \ tekst {ft} ^ 2) = 12,56 \ tekst {ft} ^ 2

Så sirkelområdet ditt er 12,56 fot i kvadrat.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer