Hvordan beregne en tosidig test

I inferensiell statistikk dannes hypoteser som foreløpige svar på forskningsspørsmål. Statistisk hypotetisk testing lar oss evaluere hypoteser om populasjonsparametere basert på utvalgstatistikk. Testtypen varierer i henhold til nivået på måling av de involverte variablene. Hvis en populasjonsparameter antas å være større enn eller mindre enn noen verdi, brukes en ensidig test. Når ingen retning er indikert i forskningshypotesen, brukes en tosidig test. En tosidig test vil vise om det er forskjell i verdiene til de involverte variablene eller ikke.

Samle inn data for populasjonsparametrene. Bestem om det er et teoretisk grunnlag som indikerer en spesifisert retningsforskjell for parametrene. En spesifisert forskjell vil bli indikert ved å si at verdien av en variabel er høyere eller lavere enn den for den andre variabelen. Denne informasjonen lar deg bestemme om en tosidig test er passende.

Gjør antakelser angående variabelens målingsnivå, prøvetakingsmetode, utvalgsstørrelse og populasjonsparametere. Bruk disse forutsetningene for å formulere hypotesene dine. Din første hypotese vil være din forskningshypotese, eller H1. Denne hypotesen angir forskjellen i variablene til populasjonsparameteren. Din andre hypotese vil være din nullhypotese, eller H0. Denne hypotesen strider mot forskningshypotesen og sier at det ikke er noen forskjell mellom populasjonsgjennomsnittet og en spesifisert verdi.

instagram story viewer

Beregn teststatistikken til alfa. Alpha er sannsynlighetsnivået der nullhypotesen avvises. Alfa er vanligvis satt til .05, .01 eller .001 nivåene, noe som betyr at det vil være en feilmargin på 5%, 1% eller .1%. For en tosidig test, del verdien av alfa med 2 og sammenlign den med Z-statistikken hvis standardavviket er kjent eller t-statistikken hvis standardavviket ikke er kjent.

Test nullhypotesen for å avgjøre om det er en forskjell mellom populasjonsparameteren. Målet er å avvise nullhypotesen for å gi støtte til forskningshypotesen. Når sannsynlighetsverdien er mindre enn alfa, avviser vi nullhypotesen og støtter forskningshypotesen. Når sannsynlighetsverdien er større enn alfa, klarer vi ikke å avvise nullhypotesen.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer