Hvordan beregne F-verdier

F-verdier, oppkalt etter matematiker Sir Ronald Fisher som opprinnelig utviklet testen på 1920-tallet, gir en pålitelig metoder for å bestemme om variansen til et utvalg er signifikant forskjellig fra populasjonen som den er til tilhører. Mens matematikken kreves for å beregne den kritiske verdien av F, er punktet hvor avvikene er vesentlig forskjellig, er beregningene for å finne F-verdien til et utvalg og populasjon ganske enkel.

Beregn summen av firkanter mellom. Firkant hver verdi av hvert sett. Legg sammen hver verdi av hvert sett for å finne summen av settet. Legg sammen de kvadratiske verdiene for å finne summen av kvadratene. For eksempel, hvis en prøve inkluderer 11, 14, 12 og 14 som ett sett og 13, 18, 10 og 11 som et annet, så er summen av settene 103. Kvadratiske verdier tilsvarer 121, 196, 144 og 196 for første sett og 169, 324, 100 og 121 for det andre med en total sum på 1371.

Firkant summen av settet; i eksemplet er summen av settene lik 103, kvadratet er 10.609. Del den verdien med antall verdier i settet - 10.609 delt med 8 er lik 1.326.125.

instagram story viewer

Trekk verdien som nettopp er bestemt fra summen av de kvadratiske verdiene. For eksempel var summen av de kvadratiske verdiene i eksemplet 1371. Forskjellen mellom de to - 44.875 i dette eksemplet - er den totale summen av firkanter.

Firkant summen av verdiene til hvert sett. Del hvert kvadrat med antall verdier i hvert sett. For eksempel er summen av det første settet 2 601 og 2 704 for det andre settet. Dele hver av fire er lik henholdsvis 650,25 og 676.

Legg til disse verdiene sammen. For eksempel er summen av disse verdiene fra forrige trinn 1 326,25.

Del kvadratet av den totale summen av settene med antall verdier i settene. For eksempel var kvadratet av den totale summen 103, som når kvadrat og delt med 8 tilsvarer 1 326,125. Trekk den verdien fra summen av verdiene fra trinn to (1,326,25 minus 1,326,125 er lik 0,125). Forskjellen mellom de to er summen av kvadrater mellom.

Trekk summen av kvadrater mellom fra summen av kvadratene totalt for å finne summen av kvadratene innenfor. For eksempel tilsvarer 44,875 minus 0,125 44,75.

Finn frihetsgraden mellom. Trekk ett fra det totale antallet sett. Dette eksemplet har to sett. To minus en er lik en, som er frihetsgraden mellom.

Trekk antall grupper fra det totale antallet verdier. For eksempel er åtte verdier minus to grupper lik seks, som er frihetsgraden innenfor.

Del summen av kvadrater mellom (.125) etter frihetsgraden mellom (1). Resultatet, .125, er gjennomsnittlig kvadrat mellom.

Del summen av kvadrater innenfor (44,75) etter frihetsgrader innenfor (6). Resultatet, 7.458, er den gjennomsnittlige firkanten innenfor.

Del middelkvadraten mellom med gjennomsnittsfeltet innenfor. Forholdet mellom de to er lik F. For eksempel er .125 delt med 7.458 lik .0168.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer