Hvordan lære pre-algebra trinnvis

Enten du forventer å ta en pre-algebra-klasse i fremtiden, sliter med en nåværende pre-algebra-klasse eller trenger å mestre grunnleggende for å gå inn i en begynnende algebrakurs, læring av pre-algebra trinn for trinn kan hjelpe deg med å forstå materialet du vil bygge på senere kurs. Å prøve å gå for fort og skumme over det grunnleggende kan skade din forståelse av mer komplekse problemer senere. Derfor vil det å jobbe metodisk gjennom pre-algebra materiale hjelpe deg å utvikle deg på en mer produktiv måte.

Studienumre og deres egenskaper. Selv om studenter som er klare for pre-algebra allerede vil være kjent med grunnleggende funksjoner og operasjoner, inkludert tillegg, subtraksjon, multiplikasjon og inndeling, er det bra kunnskap om mer komplekse numeriske operasjoner og egenskaper, for eksempel desimaler, kvadratrøtter, negative tall og heltalsegenskaper, vil vise seg å være uvurderlig i algebra-studier senere.

Arbeid med forhold og proporsjoner. Studentene kan allerede være kjent med grunnleggende forhold, som beskriver forholdet mellom et beløp og et annet, og proporsjoner som

instagram story viewer
sammenlign forholdstall, men må kanskje øve på disse konseptene for å jobbe med dem på et mer avansert nivå. Oppgavesett, praksis på nettet og flittige rettelser vil bidra til å forberede studentene på de mer komplekse problemene de snart vil møte.

Studer factoring. Factoring vil vise seg å være ekstremt nyttig i algebra, for problemer som involverer eksponenter, kompliserte uttrykk som må forenkles og andre emner. Begynn med å nærme deg grunnleggende faktorer, og del ned tall som 4 i faktorer på 2 og 2 eller 4 og 1. Ta kunnskapen din til neste nivå ved å studere mer komplekse faktoreringstemaer, som å finne den største vanlige faktoren på to tall, eller utføre primfaktoriseringer av et tall.

Utvikle din forståelse av brøker. Selv om du allerede har jobbet med brøker i en rekke kapasiteter, kan du utvikle denne kunnskapen videre ved å jobbe gjennom problemstillinger som krever at du manipulere brøker ved å legge til, trekke fra, multiplisere og dele brøker, samt problemer som krever at du konverterer fra desimaler til brøker, og vice omvendt.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer