Hvordan finne en brøkdel av et tall

En brøkdel er en vanlig metode for å uttrykke rasjonelle tall som ikke er heltall (heltall). En brøkdel kan også brukes til å bestemme den delvise verdien av et rasjonelt tall. Begrepet brøker undervises vanligvis på grunnskolenivå og må mestres før du går videre i matematikk.

Identifiser komponentene i en brøkdel. En brøkdel er definert som uttrykket a / b, der a og b er heltall. I brøkdelen a / b er a teller og b er nevner.

Finn brøkdelen av et helt tall. Du kan beregne brøkdelen av et helt tall ved å multiplisere tallet med telleren og dele det produktet med nevneren. Dermed blir brøkdelen a / b av et helt tall x gitt av ax / b.

Beregn brøkdelene av et heltall for spesifikke tilfeller. For eksempel er ¾ av 21 (3x21) / 4 eller 63/4. Denne brøkdelen er kjent som en feil brøk fordi telleren er større enn nevneren.

Konverter en feil brøk til et blandet tall. Et blandet tall er et tall som inneholder et heltall og en riktig brøkdel. Heltalsdelen av en feil brøkdel er det største heltallet mindre enn eller lik den feilaktige brøkdelen. Forskjellen mellom det blandede tallet og heltallet vil være en skikkelig brøkdel. For eksempel er 63/4 lik 15,75 slik at heltallsdelen er 15 og brøkdelen er 0,75 eller 3/4. Derfor er 63/4 = 15 3/4.

instagram story viewer

Reduser en brøkdel ved å dele teller og nevner med deres største felles faktor (GCF). GCF av to heltall a og b er det største heltallet slik at a / c og b / c begge er heltall. For eksempel er GCF på 20 og 24 4. Derfor er brøkdelen 20/24 lik (20/4) / (24/4) eller 5/6.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer