Hvordan beregne prosent av avkastning

En prosent av avkastning er et begrep som brukes til å beskrive en avkastning i forhold til det opprinnelige beløpet. Prosent av avkastning brukes oftest til å investere for å sammenligne investeringer i forskjellige størrelser. Fordi avkastningen i prosent måler avkastningen basert på det opprinnelige beløpet, kan du bruke den samme formelen til å sammenligne investeringer av forskjellige størrelser. For å beregne avkastningsprosenten, må du vite den opprinnelige investeringen og sluttbeløpet. Sluttbeløpet kan være nåverdien av investeringen eller beløpet du solgte investeringen for.

Del sluttbeløpet med startbeløpet. For eksempel, hvis du startet med en investering på $ 44.000 og endte med en verdi på $ 54.000, ville du dele $ 54.000 med $ 44.000 for å få 1.2273.

Trekk 1 fra resultatet fra forrige trinn for å finne returen uttrykt som en desimal. I dette eksemplet tar du 1 fra 1.2273 for å få 0.2273.

Multipliser avkastningen fra forrige trinn med 100 for å konvertere til en prosent avkastning. I dette eksemplet vil du multiplisere 0.2273 med 100 for å finne at du har en avkastning på 22,73 prosent.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer