Hvordan beregne prosentandelen av en time

Folk måler vanligvis korte mengder tid i minutter. Seksti sekunder utgjør et minutt, mens 60 minutter utgjør en time. Du kan konvertere minutter til en prosentandel av en time ved hjelp av grunnleggende inndeling. For eksempel tilsvarer 30 minutter 50 prosent av en time, mens 10 minutter tilsvarer omtrent 17 prosent av en time. Å beregne prosentandelen av en time lar deg løse problemer med hastighet, tid eller avstand, fordi hastighet vanligvis uttrykkes i miles per time.

1. Konvertering av sekunder

Konverter noen sekunder til en prosentandel av et minutt ved å dele med 60. For eksempel tilsvarer 14 minutter og 45 sekunder 14,75 minutter, fordi 45/60 tilsvarer 0,75.

2. Konvertering av minutter

Del antall minutter med 60, som er antall minutter på en time. For eksempel konvertere 14,75 minutter til en prosentandel ved å dele 14,75 med 60, som tilsvarer ca 0,246, eller 24,6 prosent.

3. Konverteringstid

Konverter timer til minutter ved å multiplisere med 60. For eksempel tilsvarer 50 prosent av en time 30 minutter, fordi 0,50 * 60 tilsvarer 30.

instagram story viewer

Tips

  • Unngå forvirring ved å alltid merke enhetene dine når du løser ordproblemer.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer