Hva er tillegg i matematiske tilleggsproblemer?

Tillegg er tall som brukes i et tilleggsproblem, 2 + 3 = 5. I dette tilfellet er 2 og 3 tilleggene, mens 5 er summen. Tilleggsproblemer kan ha to eller flere tillegg, som kan være ett- eller tosifrede tall. Tillegg kan være positive, som 5, eller negative, for eksempel −6.

Betydningen av tillegg

Lærere bruker tillegg for å lære grunnleggende tillegg til små barn. Barn begynner med å lære grunnleggende tilleggsferdigheter for summer opp til 10, og når de er komfortable med det tallsettet, bruker lærere tillegg til å innlemme større antall sett fra 20 til 100. Forståelse av tillegg og deres funksjoner lærer barna det grunnleggende om talloperasjoner og forbedrer matematiske resonnementer og problemløsningsferdigheter.

Mangler tillegg

Manglende tillegg er nøyaktig som navnet tilsier, noe som betyr tillegg som mangler i den matematiske ligningen. En setning som 4 + _ = 8 inneholder ett kjent tillegg, et ukjent eller manglende tillegg og summen. Hensikten med å lære tillegg som dette er å introdusere studentene til det grunnleggende om algebraisk matematikk. Så hvis en student vet 5 + 6 = 11 og han ser et problem som sier 5 + _ = 12, kan han bruke sin grunnleggende kunnskap om tillegg og deres summer for å begynne å løse problemet. Dette er en nyttig ferdighet for å løse ordproblemer.

instagram story viewer

Tre eller flere tillegg

Tilleggsproblemer kan ha mer enn to tillegg. Problemer som 8 + 2 + 3 = 13 har tre tillegg som tilsvarer 13. I tillegg til problemer som har tosifrede tall, som 22 + 82, må studentene bære et tall i hundrevis-kolonnen for å løse problemet, og det kreves at det legges til enda et tillegg. Problemer med tre eller flere tillegg lærer studentene det viktige konseptet med å gruppere tall sammen for å løse problemet raskt. Gruppering er også viktig fordi det hjelper elevene å bryte ned store problemer i mindre, håndterbare problemer som reduserer sjansen for matematiske feil.

Øvelser med tillegg

For det første lærer studentene å identifisere tillegg og deres funksjoner i tillegg til problemer. Deretter begynner lærere med enkle tillegg eller de som vurderes å telle tall, 1 til 10. Studentene lærer også doble tillegg: 5 + 5 = 10 og 6 + 6 = 12. Derfra introduserer lærerne øvelsen kalt dobbelt pluss en, en prosess som ber elevene ta et dobbelt tillegg, 4 + 4, og legge 1 til oppgaven for å finne løsningen. De fleste studenter sier 4 + 4 = 8, så hvis du legger til 1, får du 9. Dette lærer også grupperingsferdigheter til studenter. Lærere bruker også denne grupperingsferdigheten til å lære elevene om antall rekkefølge (dvs. 5 + 4 = 9 og 4 + 5 = 9), så elevene erkjenner at summen ikke endres til tross for ordensforskjellen på tilleggene, en teknikk som kalles omvendt orden tillegg.

Same Sum Addends

En annen øvelse for å lære elevene om tillegg kalles tillegg for samme sum. Lærere ber elevene liste opp alle tilleggene som tilsvarer en bestemt sum. For eksempel ber læreren om alle tilleggene som tilsvarer 15. Studentene vil svare med en liste som leser 1 + 14, 2 + 13, 3 + 12, 4 + 11, 5 + 10 og så videre til alle tilleggene som tilsvarer 15 er inkludert. Denne ferdigheten forsterker tenking og omvendt ordre for manglende tillegg.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer