Hvordan beregne år over BC og AD

Den kristne metoden for å dele tiden er basert på den estimerte fødselsdatoen til Jesus fra Nasaret ved bruk av B.C. og A.D betegnelser. Stiene til matematikk og religion krysser ikke ofte, men hvis du trenger å beregne år over B.C. og A.D. må du sette den matematiske hatten på.

TL; DR (for lang; Leste ikke)

Du gjør enkle matteberegninger for å beregne år over B.C. og A.D., men det er viktig å justere for at det ikke er år 0 i kalenderen.

B.C. og A.D. forklart

B.C. står for "før Kristus", som betyr før Jesus ble født. Så 400 f.Kr. betyr 400 år før Jesus ble født. A.D. kommer fra det latinske "anno Domini", som betyr "i Herrens år." A.D. gjelder år etter Jesu fødsel. Derfor er det lett å anta at A.D. 1500 betyr 1500 år etter at Jesus ble født, men det er ikke helt sant fordi A.D. begynte kl. A.D. 1500 er faktisk 1499 år etter at Jesus ble født.

Fødselsdato for Jesus

For ytterligere å komplisere saken, er det en pågående debatt om når Jesus ble født. Dette er ikke gitt i evangeliene eller noen sekulær tekst. Noen forskere holder fast ved A.D. 1, mens andre mener at han ble født mellom 6 f.Kr. og 4 f.Kr., delvis basert på den bibelske fortellingen om Herodes den store. En munk kalt Dionysius Exiguus beregnet sitt eget nåværende år til å være A.D. 525. Telling fra det året når inneværende år. A.D. brukes nå til å merke antall år i den gregorianske kalenderen, den mest brukte kalenderen i verden og den uoffisielle globale standarden. Du legger til ett år hver 1. januar.

instagram story viewer

Beregner år over B.C. og A.D.

Hvis du har et matteproblem som krever at du beregner år over B.C. og A.D. er det avgjørende å justere for at det ikke var noe år 0. For eksempel hvis du trenger å finne ut hvor mange år det er mellom 1. januar 200 f.Kr. til 1. januar A.D. 700 legger du til BC- og AD-tallene. Beregningen er 700 + 200, som tilsvarer 900 år. Du må imidlertid fortsatt justere for fraværet av år 0. Du gjør dette ved å fjerne 1 fra svaret ditt, så 900 minus 1 er 899.

Beregning av delvise år

Beregningen er litt mer komplisert når du beregner delår over B.C. og A.D. Først endrer du årets måned til desimalform. Hvis 12 måneder er 1, er ni måneder 0,75, seks måneder er 0,5 og tre måneder er 0,25. Si at du må finne ut hvilket kalenderår som var 4000 år før oktober 1664. Den enkleste metoden er å ta startkalenderåret og finne ut hvor mye tid som har gått siden 1. januar A.D. Med andre ord, oktober i året 1664 var 1 663,75 år etter 1. januar A.D. Beregn deretter 1663,75 minus 4000, som er -2336,25. Dette betyr 4000 år før oktober 1664 var mars i år 2336 f.Kr.

Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer