Hvordan lagre notater på en TI-83 Plus

Å huske alle formlene og reglene i avanserte matematikktimer er ikke en enkel oppgave, men det er viktig hvis du vil lykkes. Hvis du har problemer med formler eller konsepter, kan du notere det på TI-83 Plus-kalkulatoren og lagre den til senere. Når du bruker kalkulatoren til å gjøre lekser eller studere, åpner du notatene og minner deg raskt på informasjonen uten å måtte søke i en lærebok.

Skriv inn et navn på programmet du oppretter. Hver bokstav er skrevet ut over en nøkkel på kalkulatoren. Trykk på tilhørende tast for å skrive bokstaven på skjermen. Trykk for eksempel på "Math" -tasten for å skrive bokstaven "A." Trykk "Enter" for å sende inn navnet.

Skriv inn notatene dine. Som standard er alfa-lås-funksjonen ikke aktivert. Derfor må du trykke "Alpha" og tasten som er knyttet til bokstaven for å skrive bokstaven. Hvis du vil skrive en lang bokstavstreng, trykker du "2." og deretter "Alpha" for å aktivere alfa-lås. Nå når du trykker på en tast, blir bokstaven tilknyttet nøkkelen automatisk skrevet inn i stedet for nummeret.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dele
instagram viewer