Kunnen dieselbrandstoftanks in gebouwen worden opgeslagen?

Diesel brandstof tanks kunnen onder de juiste omstandigheden in gebouwen worden opgeslagen en dit kan de afbraak van brandstof vertragen. Federale voorschriften pakken problemen aan zoals maximale hoeveelheden en brandstofoverdrachtsmethoden op werkplekken.

Volgens de Occupational Safety & Health Administration (OSHA) heeft dieselbrandstof een lager vlampunt dan benzine, wat betekent dat het niet zo gemakkelijk ontbrandt. Diesel kan echter nog steeds brandgevaarlijk zijn als het niet op de juiste manier wordt opgeslagen.

De OSHA-regelgeving staat toe dat maximaal 60 gallons dieselbrandstof in een enkele opslagruimte worden opgeslagen. Bovendien moet de overdracht van de brandstof plaatsvinden in een geventileerde omgeving volgens goedgekeurde methoden, zoals vanaf de bovenkant van de binnentank, via gesloten leidingen of via een zelfsluitende klep.

Door dieseltanks binnenshuis op te slaan, wordt de brandstof beschermd tegen aantasting van het milieu als gevolg van omstandigheden zoals hoge temperaturen en vocht. Diesel neemt vocht op uit de lucht, en een te grote tank zal leiden tot condensaatvermenging met de brandstof. Volgens BP (British Petroleum) verlengt het regelmatig verwijderen van vuil en water de levensduur van diesel.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer