Wiskundige verhoudingstabellen voor het zesde leerjaar maken

Zoek een rij of kolom in de tabel die waarden voor beide cellen bevat. Zoek bij gebruik van een horizontale tabel de overeenkomstige rijen. Zoek bij gebruik van een verticale tabel de bijbehorende kolommen.

Zoek de verhouding tussen de cellen in de eerste en tweede kolom in een verticale tabel. Zoek voor een horizontale tabel de verhouding tussen de waarden in de bovenste en onderste rij. Door het grotere getal te delen door het kleinere getal krijg je de verhouding tussen de twee getallen. Als de ene cel bijvoorbeeld een vier bevat en de andere cel een twee, is de verhouding twee op één.

Vind de waarde van de resterende ontbrekende cellen door de aangrenzende corresponderende kolommen of rijen te vermenigvuldigen met de verhouding die u hebt ontdekt. Werk van de rijen of kolommen met de laagste waarde in de tabel naar de hoogste. In een tabel met een verhouding van twee tot één vermenigvuldigt u bijvoorbeeld de corresponderende cel met twee om de waarde voor de corresponderende ontbrekende cel te krijgen.

Avery Martin heeft een Bachelor of Music in opera-uitvoering en een Bachelor of Arts in Oost-Aziatische studies. Als professioneel schrijver heeft ze geschreven voor Education.com, Samsung en IBM. Martin droeg Engelse vertalingen bij voor een verzameling Japanse gedichten van Misuzu Kaneko. Ze heeft als onderwijzeres in Japan gewerkt en ze runt een eigen spraakstudio vanuit haar huis. Ze schrijft over onderwijs, muziek en reizen.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer