Zeven regels van exponenten

Oefen en begrijp de nul-exponenteigenschap. Deze eigenschap stelt dat elk getal tot de macht nul gelijk is aan 1. Bijvoorbeeld 2^0 = 1.

Leer de eigenschap van de negatieve exponent. Deze eigenschap stelt dat elke negatieve exponent kan worden omgezet in een positieve door de breuk om te draaien. Het gehele getal mag echter niet nul zijn. 2^-3 zou bijvoorbeeld worden geschreven en opgelost als 1/2^-3 = 1/8.

Begrijp het product van Powers Property. Deze eigenschap stelt dat wanneer je hetzelfde gehele getal met verschillende exponenten vermenigvuldigt, je de exponenten bij elkaar kunt optellen. Het gehele getal mag niet nul zijn. Bijvoorbeeld 2^5 x 2^3 = 2^(5+3) = 2^8 = 256.

Leer het Quotiënt van Powers Property. Deze regel stelt dat wanneer je hetzelfde gehele getal deelt door verschillende exponenten, je de exponenten aftrekt. Het gehele getal mag niet nul zijn. Bijvoorbeeld 2^5 / 2^3 = 2^(5-3) = 2^2 = 4.

Begrijp de kracht van een producteigenschap. Deze eigenschap stelt dat wanneer twee of meer verschillende gehele getallen met dezelfde exponent worden vermenigvuldigd, de exponent slechts één keer wordt gebruikt. Bijvoorbeeld 2^3 x 4^3 = (2 x 4) ^3 = 8^3 = 512.

Leer het quotiënt van een producteigenschap. Deze eigenschap stelt dat de verdeling tussen twee verschillende gehele getallen met dezelfde exponent wordt opgelost door de gehele getallen te delen en vervolgens de exponent toe te passen. Bijvoorbeeld 4^3 / 2^3 = (4/2) ^3 = 2^3 = 8.

Leer de Power to a Power-regel. Deze regel stelt dat wanneer een macht naar een andere macht wordt verheven, je de exponenten vermenigvuldigt. Bijvoorbeeld (2^3)^2 = 2^(3 x 2) = 2^6 = 64.

CD. Crowder is sinds 2008 een freelance schrijver over een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder maar niet beperkt tot technologie, onderwijs, muziek, relaties en huisdieren. Crowder heeft een A.A.S-graad in netwerken en een in softwareontwikkeling en blijft naast schrijven ook programma's en websites ontwikkelen.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer