Hoe Ln naar Log 10. te converteren

De logaritme van een getal is de macht waartoe het grondtal moet worden verheven om dit getal te verkrijgen; bijvoorbeeld, de logaritme van 25 met grondtal 5 is 2 sinds 52 gelijk aan 25. "Ln" staat voor de natuurlijke logaritme met de constante van Euler, ongeveer 2,71828, als basis. Natuurlijke logaritmen hebben veel toepassingen in de wetenschappen en in pure wiskunde. De "gewone" logaritme heeft 10 als basis en wordt aangeduid als "log". Met de volgende formule kunt u de natuurlijke logaritme nemen door de logaritme met grondtal 10 te gebruiken:

\ln(\text{nummer}) = \frac{\log(\text{nummer})}{\log (2.71828)}

TL; DR (te lang; niet gelezen)

Gebruik de vergelijking, ln(X) = logboek(X) ÷ log (2.71828).

Controleer de waarde van het nummer

Controleer de waarde ervan voordat u de logaritme van een getal neemt. Logaritmen worden alleen gedefinieerd voor getallen groter dan nul, d.w.z. positief en niet-nul. Het resultaat van een logaritme kan echter elk reëel getal zijn - negatief, positief of nul.

Bereken het gemeenschappelijk logboek

Voer het getal in waarvan u de logaritme wilt nemen op uw rekenmachine. Druk op de knop "log" om de gemeenschappelijke log van het nummer te berekenen. Om bijvoorbeeld het gemeenschappelijke logboek van 24 te vinden, voert u "24" in op uw rekenmachine en drukt u op de "log"-toets. De gemeenschappelijke log van 24 is 3.17805.

Bereken gemeenschappelijk logboek van e

Voer de constante "e" (2.71828) in op uw rekenmachine en druk op de knop "log" om log te berekenen10:

\log_{10}(2.71828 ) = 0.43429

Natuurlijk logboek converteren naar gemeenschappelijk logboek

Deel de gemeenschappelijke logaritme van het getal door de gemeenschappelijke logaritme van e, 0,43429, om de natuurlijke logaritme te vinden via de gemeenschappelijke logaritme. In dit voorbeeld:

\ln (24) = \frac{1.3802}{0.43429} = 3.17805

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer