Hoe de bevestiging van het Hooggerechtshof van Brett Kavanaugh de klimaatverandering kan beïnvloeden

Zelfs als je in het weekend een nieuwsvakantie nam, heb je waarschijnlijk gehoord dat de Senaat stemde om Brett Kavanaugh. te bevestigen op zaterdag. President Donald Trump bevestigde hem op zaterdagavond en vanaf dinsdag hij neemt zijn plaats in op de bank van het Hooggerechtshof.

Het nominatieproces van Kavanaugh was beladen met controverse, maar hier is er een die je lokale nieuws waarschijnlijk niet behandelde: zijn staat van dienst op het gebied van het milieu. Dit is wat u moet weten.

Kavanaughs benoeming verschuift de rechtbank naar rechts

Hoewel rechter Anthony Kennedy (wiens zetel Kavanaugh overneemt) redelijk conservatief was, werd hij benoemd door voormalig president Ronald Reagan en heeft conservatieve opvattingen over zaken als abortus – hij was vaak een swingende stem over milieu problemen.

Zo is in 2007 bijv. hij oordeelde dat de Environmental Protection Agency (EPA) had de bevoegdheid om de uitstoot van broeikasgassen te reguleren onder de Clean Air Act. Het was een grote overwinning voor milieuactivisten, omdat het bevestigde dat de EPA de "jurisdictie" had om de klimaatwetten daadwerkelijk te handhaven.

In een ander geval, stond hij open voor uitbreiding van de soorten water die onder de Clean Water Act worden beschermd. Als zijn mening in de wet was omgezet, had het mogelijk meer water tegen vervuiling beschermd.

Kavanaugh heeft doorgaans een beperktere kijk op hoeveel de EPA zou moeten worden toegestaan ​​om klimaatregelgeving daadwerkelijk af te dwingen. Als rechter van het federale hof van beroep verzette hij zich regelmatig tegen de EPA-regelgeving en vocht hij tegen de uitbreiding van de klimaatregelgeving, The Associated Press legt uit:. Met andere woorden, zijn uitspraken maakten het voor de EPA moeilijker om de milieuwetten daadwerkelijk te controleren en limieten te stellen aan hoeveel ze maatregelen konden nemen om klimaatverandering te bestrijden.

En dat heeft een grote impact op de daadwerkelijke uitvoering van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Als het Hooggerechtshof oordeelt dat de EPA klimaatregelgeving alleen onder beperkte omstandigheden kan handhaven, creëert het mazen die het moeilijker maken om klimaatverandering tegen te gaan.

De benoeming van Kavanaugh heeft ook bredere implicaties

Als je hoofd tolt om al die klimaatregels bij te houden en wie wat kan regelen, horen we je. Dus laten we praten over het grote geheel.

Het veranderen van de samenstelling van de rechtbank kan van invloed zijn op welke zaken daadwerkelijk naar het Hooggerechtshof gaan. Dat komt omdat het Hooggerechtshof de mogelijkheid heeft om precedenten te scheppen. Als het op een bepaalde manier regeert over één zaak, creëert dat een record dat kan worden gebruikt om soortgelijke gevallen in de toekomst te begeleiden.

Dus laten we zeggen dat u een milieuadvocaat bent met een zaak die naar het Hooggerechtshof kan gaan. Als je weet dat je te maken hebt met een milieuvriendelijker panel van rechters - en ze zullen waarschijnlijk beslissen op een manier die je zou willen - zou je eerder aandringen op de zaak om voor het Hooggerechtshof te komen. Op die manier zouden ze niet alleen in uw voordeel kunnen beslissen, maar zou het ook een record creëren dat in de toekomst van toepassing zou zijn op zaken - wat meer voordelen voor het milieu betekent.

Ruil echter een milieuvriendelijke rechter in voor een die minder snel in uw voordeel zal beslissen, en plotseling lijkt het niet zo'n goed idee om naar het Hooggerechtshof te gaan. Ze kunnen tegen je heersen en een precedent scheppen dat de eerste in een reeks verliezen zou kunnen zijn.

Als u de milieuregels wilt verminderen, is het tegenovergestelde waar. U kunt achterover leunen en wachten terwijl de rechtbank de neiging heeft om in het voordeel van milieuactivisten te beslissen. Maar wanneer een nieuwe benoeming ervoor zorgt dat de rechtbank eerder in uw voordeel beslist, is de kans groter dat u zaken voor het Hooggerechtshof brengt.

Kavanaughs afspraak zou kunnen betekenen dat meer gevallen die milieuregels in twijfel zouden trekken, zouden hun weg vinden naar het Hooggerechtshof - precedenten creëren die het moeilijker maken om de klimaatverandering te bestrijden.

Dit is wat je kunt doen

Rechters in het Hooggerechtshof zitten voor het leven aan benoemingen, dus kort voor beschuldigen van Kavanaugh, hij is op het hof voor wat waarschijnlijk decennia zal zijn. Maar rechters van het Hooggerechtshof worden voorgedragen door presidenten en gestemd door de senaat, dus u kunt uw vertegenwoordigers schrijven en hen vertellen hoe u zich voelt.

Gebruik onze gids om op de hoogte te blijven van aankomende klimaatzaken, neem contact op met uw vertegenwoordigers en, belangrijker nog, registreer om te stemmen. Door uw stem te laten horen, blijft de druk op de regering om de klimaatverandering aan te pakken hoog houden - en hopelijk benoemt u rechters wiens uitspraken het milieu zullen helpen.

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer