Hoe het volume van een driehoek te berekenen?

Het berekenen van het volume van een piramide is vrij eenvoudig, mits je op de hoogte bent van de afmetingen. Met behulp van de formule van het piramidevolume (V) hoeft u alleen maar de breedte, lengte en hoogte van de piramide te achterhalen.

Meet de breedte en lengte van de basis. Zorg ervoor dat u een gangbare maateenheid gebruikt, bijvoorbeeld centimeters (cm).

Vermenigvuldig de breedte met de lengte om het basisgebied te berekenen, dat we "B" zullen noemen. Als de breedte en lengte bijvoorbeeld respectievelijk 6 en 7 cm zijn, dan is het basisoppervlak 42 cm^2.

Meet de hoogte van de piramide (h). De hoogte is de loodrechte afstand tussen de top van de piramide (de punt) en de basis. Met andere woorden, het is de lijn die een rechte hoek vormt met de basis, terwijl hij boven en onder met elkaar verbindt.

Gebruik de stelling van Pythagoras om de hoogte van de piramide te bepalen, als je geen liniaal mag gebruiken, als onderdeel van een oefening. De stelling stelt dat in elke driehoek het kwadraat van de zijde tegenover een rechte hoek gelijk is aan de som van de kwadraten van de twee resterende zijden. Als de afstand tussen de hoogte-as en de zijde van een piramide bijvoorbeeld 3 cm is en de lengte van de zijde 5 cm, dan is de hoogte: 5^2=3^2 + h^2 of h^2=25-9 =16, dus h=4 cm.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Delen
instagram viewer