როგორ მოვძებნოთ კოეფიციენტები დიაგრამებზე

სქემის შექმნა საშუალებას გაძლევთ შექმნათ თქვენს მიერ შეგროვებული ფიგურების ფიზიკური გამოსახვა. დიაგრამა შეიძლება ნაჩვენები იყოს სხვადასხვა გზით, მაგალითად, ღვეზელების, ხაზების და ხაზების დიაგრამები. დიაგრამის თანაფარდობა არის ერთ-ერთი ფიგურის ჯამი თქვენს მიერ შეგროვებული ფიგურების საერთო რაოდენობასთან შედარებით, რაც წარმოდგენილია მის ყველაზე დაბალ შესაძლო ციფრებში. ამიტომ, დიაგრამის თანაფარდობა იქნება თითოეული რიცხვის პროპორცია დიაგრამაზე, რომელიც ეფუძნება კოლექტიურ ჯამს.

ჩამოწერეთ ცხრილის თითოეული ცალკეული მონაკვეთის ნომერი. მაგალითად, თუ ეს არის ტორტის დიაგრამა, ჩამოწერეთ პროცენტი თითოეული ნაჭრისთვის. ზოლის ან ხაზის დიაგრამისთვის, ჩამოწერეთ თითოეული ზოლის ჯამი.

შეიმუშავეთ თითოეული პროცენტული ნაჭრის თანაფარდობა ღვეზელის ცხრილში პროცენტის 10-ზე დაყოფით. ეს მოგცემთ რაც შეიძლება დაბალი რიცხვის მთლიან გამოსახულებას. თქვენ მას ყოფთ 10-ზე, რადგან 10 წარმოადგენს 100 პროცენტს. მაგალითად, თუ ნაჭერი წარმოადგენს 40 პროცენტს, 40-ზე გაყოფა 10-ზე და მოგცემთ 4-ს. ეს ნიშნავს, რომ ამ ნაჭრის თქვენი თანაფარდობა ღვეზელის მთელ სქემასთან შედარებით არის 4:10. რადგან ორივე რიცხვი შეიძლება დაიყოს ქვედა მთლიან რიცხვებში, ეს ხდება 2: 5.

instagram story viewer

გაყოფა ორი პროცენტი ცალკე 10-ზე, თუ გსურთ შეიმუშაოთ თანაფარდობა ორ განსხვავებულ პროცენტულ ნაჭერზე დიაგრამაში. მაგალითად, თუ თქვენ გქონდათ ნაჭერი, რომელიც იყო 40 პროცენტი და სხვა, რომელიც იყო 20 პროცენტი, გაყოთ ისინი ორივე 10-ზე, რომ მოგცეთ 4 და 2. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი თანაფარდობა არის 4: 2. ამასთან, ისევე, როგორც ადრე, ეს თანაფარდობა შეიძლება დაიყოს უფრო დაბალ მთლიან რიცხვად. ამიტომ, ის ხდება 2: 1

მთლიანი დიაგრამის მთლიანი რიცხვის გაყოფა ერთი ხაზის ან ზოლის რიცხვზე, რომ მოგცეთ თანაფარდობა ზოლის ან ხაზის დიაგრამაში. მაგალითად, თუ ზოლი ან სტრიქონი ასახავდა 5 დიაგრამას, რომელშიც ჯამურად 30 იყო, შენ 30-ს გაყოფდი 5-ზე. ეს მოგცემთ 6-ის შედეგს. შესაბამისად, თანაფარდობა იქნება 6: 1.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer