ურთიერთობა იმუნური სისტემის ორ უჯრედს შორის

ინფექციის დროს, სხვადასხვა იმუნურმა უჯრედებმა უნდა უზრუნველყონ კოორდინირებული დაცვა უცხოელი დამპყრობლებისგან. ამისათვის საჭიროა კომუნიკაცია. იმუნური უჯრედები ერთმანეთზე საუბრობენ და გავლენას ახდენენ უჯრედ-უჯრედების პირდაპირი ურთიერთქმედებით ან ერთმანეთთან დამაკავშირებელი და გააქტიურებული ფაქტორების გამოყოფით. უჯრედ-უჯრედების ურთიერთქმედება ხდება რეცეპტორების საშუალებით, რომლებიც მხოლოდ იმუნური უჯრედებისათვის არის დამახასიათებელი. საიდუმლო ფაქტორები, რომლებიც ააქტიურებენ სხვა იმუნურ უჯრედებს, მოიცავს მოლეკულებს, ციტოკინებს და ინტერფერონებს

T უჯრედების რეცეპტორები და MHC რეცეპტორები

T უჯრედების რეცეპტორი (TCR) გამოხატულია T ლიმფოციტებზე (T უჯრედები), რომლებიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სხეულის იმუნური რეაქციისთვის. TCR არის ის, რასაც T უჯრედი იყენებს უშუალოდ კომუნიკაციისთვის უჯრედთან, რომელიც ინფიცირებულია უცხოელი დამპყრობლის მიერ. ინფიცირებული უჯრედი თავის ზედაპირზე წარმოადგენს დამპყრობლის ნაჭერს. მასში მოცემულია ეს ნაჭერი რეცეპტორის საშუალებით, რომელსაც ეწოდება ჰისტოშეთავსებადობის ძირითადი კომპლექსი I (MHCI). T ტიპის სპეციალური უჯრედი, რომელსაც ეწოდება დამხმარე T უჯრედი - და ინფიცირებულ უჯრედს შემდეგ "ხელი ეჭირათ" TCR– ს MHCI– ს დამაკავშირებლად, ხოლო მათ შორის უცხო ნაწილაკია მოქცეული.

instagram story viewer

CD4 და CD8 რეცეპტორები

T უჯრედები სხვადასხვა ჯიშისაა. მათი კატეგორიზაციის ერთ-ერთი გზაა რეცეპტორული ცილების არსებობა, რომლებსაც CD4 ან CD8 ეწოდება მათ ზედაპირზე. T უჯრედებს, რომლებსაც აქვთ CD4, დამხმარე T უჯრედები ეწოდება - ეს ააქტიურებს სხვა იმუნურ უჯრედებს. T უჯრედებს, რომლებსაც აქვთ CD8, ციტოტოქსიკურ T უჯრედებს უწოდებენ - ეს კლავს ინფიცირებულ უჯრედებს. ორი ტიპის MHC რეცეპტორები, MHCI და MHCII, წარმოადგენენ უცხო ნაწილაკებს T უჯრედების ამოსაცნობად. T უჯრედები, რომლებსაც აქვთ CD4, უკავშირდებიან უჯრედებს, რომლებსაც აქვთ MHCI, ხოლო T უჯრედები, რომლებსაც აქვთ CD8, უკავშირდებიან უჯრედებს, რომლებსაც აქვთ MHCII.

ციტოკინები და ქემოკინები

იმუნურ უჯრედებს შეუძლიათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია ერთმანეთის ზედაპირებზე რეცეპტორებთან უშუალოდ შეერთებით. მათ შეუძლიათ გაათავისუფლონ ცილები, რომლებსაც ციტოკინები და ქიმიოკინები ეწოდება, რომლებიც მოედინება და უკავშირდება ახლომდებარე ან შორს მდებარე უჯრედის ზედაპირს. ციტოკინები არის მცირე ზომის ცილები, რომლებიც გამოიყოფა იმუნური უჯრედისგან და შეუძლია გაააქტიუროს იგი, რომელიც გამოყოფს მას, მეზობელ უჯრედს ან შორს მდებარე უჯრედს. ქიმიკინები არის პატარა ცილები, რომლებიც იზიდავენ იმუნურ უჯრედებს. ქიმიკინები ემსახურებიან როგორც "მოდი აქ" სუნამოს, რომელსაც ზოგიერთი იმუნური უჯრედი უშვებს, რათა მეტი იმუნური უჯრედი მიიზიდოს გარკვეულ ადგილას.

ინტერფერონები

იმუნური უჯრედების მიერ კომუნიკაციის სახით გამოყოფილი კიდევ ერთი ფაქტორი შედგება მოლეკულებისგან, რომლებსაც ინტერფერონები (IFN) უწოდებენ. ინტერფერონების სამი კლასია ალფა, ბეტა და გამა. IFN-alpha გამოიყოფა იმუნური უჯრედების მიერ, რომლებიც ვირუსით არიან ინფიცირებულნი. IFN- ბეტა გამოიყოფა არაიმუნური უჯრედის მიერ, რომელიც ვირუსით არის ინფიცირებული. IFN- გამა გამოიყოფა T უჯრედების მიერ, რომლებიც გააქტიურებულია დამპყრობლების წინააღმდეგ საბრძოლველად. სამივე IFN– ს საერთო მიზანი არის უჯრედებში MHCI რეცეპტორების რაოდენობის გაზრდა, ისე, რომ T უჯრედები, რომლებიც MHCI რეცეპტორებს უკავშირდებიან, უფრო მეტად აღმოაჩენენ ინფიცირებულ უჯრედებს.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer