როგორ დავადგინოთ რამდენი წვეთი აქვს ფორმას

ვერტიკები ან წვერი არის ტექნიკური ტერმინი, რომელიც გამოიყენება გეომეტრიაში მყარი ფორმის კუთხის წერტილებისთვის. ტექნიკური სიტყვა გამოიყენება დაბნეულობის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას, თუ სიტყვა ”კუთხე” იყო გამოყენებული, ფორმის აღწერილობაა. კუთხე შეიძლება გულისხმობდეს ფორმის წერტილს, მაგრამ შემდეგ ის ასევე ეხება ფორმის კუთხეების კუთხეებს. მწვერვალების რაოდენობის შემუშავება შესაძლებელია უბრალოდ დათვლით ან ეილერის ფორმულის გამოყენებით.

დათვალეთ წვეროები ან "კუთხის წერტილები", წერტილები, სადაც ფორმის კიდეები უერთდება ერთმანეთს. თითის დათვლისას შემოხაზეთ ფანქრით, რომ თავიდან აიცილოთ ორჯერ დათვლა. შეამოწმეთ მთელი ფორმა, რომ დარწმუნდეთ, რომ ყველა წვერი დათვლილია.

შეცვალეთ ეილერის ფორმულა, რომ გამოანგარიშდეს წვეროების რაოდენობა პლატონურ მყარ, ტეტრაედრონულ, კუბურ, ოქტაედრალურ, დოდეკაედრონ, იკოსაედრონებში. ეილერის ფორმულა, როგორც წესი, შემდეგნაირად არის წარმოდგენილი: სახეები + მწვერვალები - კიდეები = 2 თუმცა, ფორმულის გადანაწილება შესაძლებელია, რომ ვერტიკების რაოდენობა ფორმულის საგანი გახდეს.

instagram story viewer

ფორმულის გადანაწილება შემდეგნაირად: დაამატეთ კიდეები განტოლების თითოეულ მხარეს და მიიღეთ: Faces + Vertices = Edges + 2 ახლა გამოტოვეთ Faces განტოლების თითოეული მხრიდან და მიიღეთ: Vertices = Edges + 2 - Faces

გამოიყენეთ ეს განტოლება შემდეგნაირად იპოვნეთ მწვერვალები სახისა და კიდეების რაოდენობიდან: დაამატეთ 2-ის კიდეების რაოდენობას და გამოაკელით სახის რაოდენობა. მაგალითად, კუბს აქვს 12 კიდე. დაამატეთ 2, რომ მიიღოთ 14, გამოკლებული სახის რაოდენობა, 6, 8 რომ მიიღოთ, ეს არის ვერტიკების რაოდენობა.

Teachs.ru
  • გაზიარება
instagram viewer