Mikä on matemaattinen lauseke?

Matematiikka koostuu symboleista, jotka voidaan yhdistää antamaan lausuntoja ympäröivästä maailmasta. Joskus nämä symbolit edustavat numeroita ja joskus ne ovat abstraktimpia, edustavat välilyöntejä, symmetrioita tai ryhmiä. Matemaattiset lausekkeet muodostuvat, kun nämä symbolit yhdistetään matemaattisiin operaatioihin, kuten yhteenlasku, vähennyslasku tai kertolasku, vain muutaman mainitsemiseksi.

Esimerkki 1: Aritmeettiset operaatiot

Alkeellisinta matemaattista lauseketta ovat aritmeettiset operaatiot. Aritmeettiset operaatiot koostuvat kaikista numeroiden yhdistelmistä matemaattisen operaation kanssa, kuten kertolasku, summaus, vähennys tai jakaminen. Esimerkiksi 9 + 14/2 - 6 * (5 + 3) on aritmeettinen operaatio, joka on yhtä suuri kuin -32.

Esimerkki 2: Toiminnot

Toinen yleinen matemaattisen lausekkeen tyyppi on funktiot. Funktiot koostuvat luvuista, muuttujista ja matemaattisista operaatioista, ja niitä käytetään usein fysiikassa, biologiassa ja taloustieteessä suunnittelemaan malleja, jotka arvioivat maailman havaintoja. Esimerkiksi 2x + 7 = 13 on funktio ja x: n arvo on tässä tapauksessa 3.

instagram story viewer

Esimerkki 3: Yhteenvedot

Toinen matematiikassa yleisesti käytetty ilmaisu on summa. Yhteenvedot yhdistävät kaikki tietyn joukon elementit ja niitä edustaa symboli sig tai sigma. Esimerkiksi, jos A = {1, 2, 3, 4], Σ (A) = 1 + 2 + 3 + 4, mikä on yhtä suuri kuin 10.

Muut lausekkeet

Joitakin matemaattisia lausekkeita, joita ei ole käsitelty täällä, mutta jotka ovat hyvin yleisiä matemaattisessa työssä, ovat johdannaisia, integraaleja ja faktoriaaleja. Nämä ovat rakenteeltaan samanlaisia ​​kuin edellä kuvatut kolme lauseketyyppiä, ja niitä käytetään usein laskennassa ja abstraktissa matematiikassa.

Teachs.ru
  • Jaa
instagram viewer