Mikä on tekijäanalyysin tarkoitus?

Tekijäanalyysi on tilastollisten tietojen vähentäminen ja analysointitekniikka, jolla pyritään selittämään useiden tulosten väliset korrelaatiot yhden tai useamman taustalla olevan selityksen tai tekijän seurauksena. Tekniikka sisältää datan vähentämisen, koska se yrittää edustaa muuttujien joukkoa pienemmällä määrällä.

Toiminto

Faktori-analyysillä yritetään löytää selittämättömät tekijät, jotka vaikuttavat useiden havaintojen yhteisvaihteluun. Nämä tekijät edustavat taustalla olevia käsitteitä, joita ei voida mitata riittävästi yhdellä muuttujalla. Esimerkiksi yksi tai useampi taustalla oleva tekijä voi vaikuttaa erilaisiin poliittisten asenteiden mittareihin.

Merkitys

Faktori-analyysi on erityisen suosittu kyselytutkimuksessa, jossa vastaukset jokaiseen kysymykseen edustavat lopputulosta. Koska useat kysymykset liittyvät usein toisiinsa, taustalla olevat tekijät voivat vaikuttaa aiheisiin.

Huomioita

Koska tekijäanalyysin tarkoituksena on paljastaa taustalla olevat tekijät, jotka selittävät useiden tulosten välisiä korrelaatioita, on tärkeää, että tutkitut muuttujat korreloivat ainakin jonkin verran; muuten tekijäanalyysi ei ole sopiva analyyttinen tekniikka.

instagram story viewer

Varoitus

Faktorianalyysi edellyttää tietokoneen käyttöä, yleensä tilastollisen ohjelmiston, kuten SAS: n tai SPSS: n, kanssa. Laskentataulukko-ohjelma Excel ei voi suorittaa tekijäanalyysiä ilman ohjelmaa, joka laajentaa sen tilastollisia ominaisuuksia.

Ehkäisy / ratkaisu

Yksi ohjelma, jonka avulla Excel voi suorittaa monimutkaisempia tilastollisia analyyseja, kuten tekijäanalyysejä, on XLStat, jonka voi ostaa verkosta.

Teachs.ru
  • Jaa
instagram viewer